Zostávame na rastovej trajektórii

Finančné a prevádzkové výsledky spoločnosti DACHSER Slovakia za rok 2020

Poskytovateľ logistických služieb DACHSER Slovakia zaznamenal v roku 2020 napriek celosvetovej pandémii takmer štvorpercentný nárast tržieb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom spoločnosť DACHSER Slovakia zaznamenala nárast počtu prepravených zásielok aj ich celkovej tonáže. 

DACHSER Slovakia - hospodárske výsledky 2020
DACHSER Slovakia - hospodárske výsledky 2020

DACHSER má na Slovensku dve divízie: divíziu európskej logistiky a divíziu leteckej a námornej logistiky. V druhom prípade bol rast tržieb dokonca vyšší ako 16 %. Divízia európskej logistiky, na ktorú pripadá väčší podiel zásielok, zaznamenala dvojpercentný nárast. Na základe váženého priemeru vzrástli tržby spoločnosti DACHSER Slovakia o 3,7 %. "Je to pre nás skvelý výsledok, napriek pandémii sme naďalej na rastovej trajektórii. Ukázalo sa, že sme schopní čeliť aj ťažkým podmienkam na trhu a naopak, ďalej sa v nich rozvíjať. V súčasnosti zavádzame niekoľko inovatívnych projektov, ktoré zlepšujú automatizáciu všetkých logistických procesov. Zároveň hľadáme aj ďalšie spôsoby, ako napríklad vytváraním nových liniek zefektívniť samotnú prepravu," vysvetľuje Roman Stoličný, Generálny riaditeľ DACHSER Slovakia.

V minulom roku sme pre našich klientov prepravili celkovo 216 600 ton tovaru. Len v rámci divízie európskej logistiky to bolo takmer 212 000 ton tovaru. Navyše sme tieto objemy dosiahli v kvalite, na ktorú sú naši zákazníci zvyknutí.

Roman Stoličný, Generálny riaditeľ DACHSER Slovakia

"V minulom roku sme pre našich klientov prepravili celkovo 216 600 ton tovaru. Len v rámci divízie európskej logistiky to bolo takmer 212 000 ton tovaru. Navyše sme tieto objemy dosiahli v kvalite, na ktorú sú naši zákazníci zvyknutí," dodáva Roman Stoličný. Celkovo spoločnosť DACHSER Slovakia v roku 2020 prepravila 627 000 zásielok, čo znamená medziročný nárast o 2,9 %. Na európsku logistiku pripadlo viac ako 211 000 z celkového počtu zásielok. V prípade leteckej a námornej logistiky zaznamenala spoločnosť DACHSER Slovakia mierny pokles o 2,7 %.

"Ak ide o poskytovanie služieb, spoločnosť DACHSER vždy včas riešila všetky nedostatky spôsobené obmedzeniami lodnej alebo leteckej dopravy pomocou špeciálnych charterových liniek. Alebo tiež využitím vlakových spojov, ktoré spájajú Európu s Áziou a špecializujú sa napríklad na prepravu chemického tovaru," dodáva Marián Miček Country Manager Air and Sea Logistic, DACHSER Slovakia.

Pozitívne výsledky na globálnej úrovni

Na globálnej úrovni dosiahla skupina DACHSER výsledky prevyšujúce očakávania. Dokonca aj koronavírusový rok 2020 bol ekonomicky úspešný, charakterizovaný lojalitou a atmosférou dôvery medzi týmto medzinárodným poskytovateľom logistických služieb, jeho zákazníkmi a dopravnými partnermi. Konsolidované čisté tržby skupiny DACHSER dosiahli 5,61 miliárd EUR a oblasť leteckej a námornej logistiky zaznamenala celkový nárast tržieb o 5,2 %. Tu ťažila z nedostatku kapacít leteckej a námornej prepravy a zodpovedajúceho zvýšenia sadzieb za prepravu v roku 2020. Divízia leteckej a námornej logistiky zvýšila svoj celkový obrat na celkovú sumu 1,2 miliárd EUR, k čomu prispeli aktivity v Ázii. Obchodná divízia Európska logistika zaznamenala pokles o 3,2 % na 3,52 miliardy EUR, keďže nebolo možné v plnej miere kompenzovať zníženie objemu v Európe spôsobené výlukami v apríli a máji.

Kontakt Lenka Balcova