späť
Správy Tlačové správy

Vitajte v Zambii!

Mladí profesionáli z DACHSERU SA, v rámci tohtoročného výmenného pobytu mládeže v Livingstone v Zambii, veľa dozvedeli o tejto krajine, jej obyvateľoch a kultúre, ale aj o rozsiahlom probléme odpadového hospodárstva.

Vitajte v Zambii!

Logistika zbližuje ľudí, trhy a výrobnú sféru. Pre DACHSER znamená globálny rast zároveň aj globálnu zodpovednosť a potrebu bojovať za zlepšenie životných podmienok tých, ktorí z globalizácie nemajú rovnaký prospech. Preto sa DACHSER spolu s organizáciou Terre des hommes zasadzuje za práva a záujmy detí a mladých dospelých už od roku 2005.

Aby sa mladí ľudia v spoločnosti DACHSER stali multiplikátormi tejto spolupráce, DACHSER a Terre des hommes v roku 2017 spustili projekt výmeny mládeže. Vtedy bol skupine mladých ľudí predstavený projekt DACHSERu v severnej Indii. V tomto roku zasa dvanásť mladých odborníkov z Dachseru cestovalo do Livingstonu, malého mesta v južnej provincii Zambie.

Štyri týždne trvajúca návšteva Zambie bola nepochybne doterajším vrcholom projektu výmeny mládeže, ale keďže program je plánovaný na viac ako dva roky, jeho ciele majú omnoho širší záber.

Skupina mladých ľudí

Skupina mladých ľudí pozostávajúca zo zamestnancov spoločnosti DACHSER a študentov zo siete Terre des hommes, sa venovala projektu zameranému predovšetkým na trvalo udržateľné mestá a komunity, ktoré sú jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Táto skupina spolupracuje s mladými ľuďmi zo Zambie na príprave série projektov, ktoré pomáhajú dosiahnuť spomínaný cieľ, pričom návšteva slúžila na rozbehnutie týchto aktivít.

Mladí ľudia získali hlboký pohľad na svoju prácu a projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v Zambii, najmä na úsilie organizácie Environment Africa, miestneho partnera Terre des hommes. Vzhľadom na neprítomnosť odpadového hospodárstva, pôdu miestami otrávenú olovom a sporadické zásobovanie čistou vodou, sa takéto snahy často javia ako bezvýznamná kvapka v oceáne. No ako dobre vieme, každá snaha sa počíta a z dlhodobého hľadiska môže prispieť ku konečnému úspechu. Jedna vec je istá: návšteva posilnila odhodlanie účastníkov, aby sa miestne projekty brali vážne.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás