späť
Správy Tlačové správy

Vďaka reguláciám IMO 2020 bude prevádzka lodí ekologickejšia

V januári 2020 vstúpia do platnosti nové usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) ohľadom ekológie, ktoré sa dotýkajú celosvetovej lodnej prepravy. Čítajte ďalej a dozviete sa, aké dopady to môže mať na životné prostredie.

IMO 2020 predstavuje pre námorný priemysel obrovské výzvy

Autá majú svoje elektromotory, hybridné pohony a palivové články, zatiaľ čo v oblasti medzinárodnej námornej prepravy sú nastavené IMO 2020 na zmiernenie dopadov na životné prostredie. Na základe týchto regulácií bude od 1. januárom 2020 od lodí vyžadované zníženie emisií oxidov síry až o 85 percent. Vzťahuje sa to na všetky typy palív, ktoré využívajú lode plaviace sa na otvorenom mori po celom svete. V tejto chvíli ide o prevažnú väčšinu kontajnerových lodí, ropných tankerov, nákladných lodí aj výletných lodí, ktoré využívajú na pohon nejaký druh námorného paliva tzv. "marine fuel oil" (MFO). IMO 2020 reguluje limit pre obsah síry v týchto palivách na 0,5 percenta, z pôvodných 3,5 percent.

Medzinárodná námorná preprava každoročne vyprodukuje približne miliardu metrických ton oxidu uhličitého, čo zodpovedá 3 percentám všetkých veľmi jemných prachových častíc vzniknutých ľudskou činnosťou. IMO 2020 je preto dôležitým krokom k dosiahnutiu väčšej ekologickej rovnováhy v rámci tohto priemyslu. DACHSER, ako poskytovateľ logistických služieb, neprevádzkuje svoje vlastné lode, avšak spolupracuje s hlavnými lodnými prepravcami, ako sú Maersk, Hapag Lloyd a ďalší.

V budúcnosti budú môcť tieto spoločnosti využiť viacero možností, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Napríklad si môžu vybrať, či pokračovať vo využívaní ťažkých vykurovacích olejov a k tomu zabudovať špeciálne čistiace systémy ("práčky") na výfukové plyny, alebo môžu prejsť na lacnejšie a technologicky ľahko dosiahnuteľné riešenie. Tým je prechod na alternatívne palivá ako sú skvapalnený zemný plyn (LNG), palivá s veľmi nízkym obsahom síry (VLSF) alebo motorová nafta (MDO). Prístavné úrady príslušných krajín zodpovedajú za dodržiavanie IMO 2020 a môžu to skontrolovať pomocou detektorov a lodných záznamov. Porušovatelia sa vystavujú riziku pokuty, zadržaniu lode alebo dokonca uväzneniu.

Model palivových nákladov DACHSER

Bez ohľadu na to, akú možnosť si prevádzkovatelia námornej dopravy zvolia, IMO 2020 predstavuje pre ich priemysel obrovskú výzvu. Náklady sa zdvihnú, trhový podiel sa môže prelievať medzi rôznymi sektormi      ( projektová preprava veľkých zásielok verzus kontajnerové lode, obchodné lode špeciálne navrhnuté pre prepravu nebaleného sypkého nákladu atď.), o predpokladaných vplyvoch na rafinérie a svetový ropný trh ani nehovoriac. V každom prípade, lodní prepravcovia sa tejto výzve postavia – nielen preto, že musia, ale pretože tým posúvajú sami seba k dosiahnutiu lepšej ekologickej rovnováhy. Mnoho prepravcov už prišlo s modelmi, vďaka ktorým si ich zákazníci môžu spočítať palivové náklady a presnejšie ich alokovať na vlastné zdroje.

„Je v našom záujme hľadať tú prirodzene najudržateľnejšiu cestu k zabezpečovaniu našich transportných záväzkov,“ hovorí Rolf Mertins, šéf divízie Global Management Ocean pre DACHSER. „Zároveň chceme našim zákazníkom ponúkať spoľahlivé plánovanie. To je dôvod, prečo sme v spolupráci s našimi partnerskými dopravcami vyvinuli náš vlastný model palivových nákladov „Dachser Bunker Adjustment Referencie Floater“ (DBAF). „Ten nahradí doterajší Standard Bunker Factor (SBF) a počíta sa na základe cien pohonných hmôt vo všetkých relevantných námorných prepravách. Cieľom je zabezpečiť predovšetkým to, aby všetky náklady na pohonné hmoty,  boli pokryté bez ohľadu na výber dopravcu.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova