Väčšia efektivita, väčšia ochrana klímy

„V ideálnom prípade by sa o týchto vozidlách malo uvažovať nezávisle od vízií dopravnej politiky a európski zákonodarcovia by mohli ešte viac podporiť potenciál znižovania emisií skleníkových plynov v krátkodobom horizonte,“ hovorí Andre Kranke z DACHSER.

Spoločnosť DACHSER sa zameriava na efektívnosť, inovácie a zodpovednosť s cieľom vytvoriť podmienky pre udržateľnejšiu logistiku. Andre Kranke, vedúci oddelenia výskumu a vývoja a vedúci projektu ochrany klímy v spoločnosti DACHSER, hovorí o význame inteligentných dopravných koncepcií pre logistickú komunitu.

Otázky inovácií a ochrany klímy beriete veľmi vážne, vrátane toho, či je všetko skutočne efektívne. Napríklad, už dlhý čas prechádzate kompletne na LED osvetlenie vo vašich tranzitných termináloch a skladoch a v celej Európe modernizujete priemyselné nákladné vozidlá na lítium-iónovú technológiu. Môžete vysvetliť, prečo hrá efektívnosť vo vašej stratégii v oblasti klímy takú veľkú úlohu?

Andre Kranke: Efektívnosť je v logistike vo všeobecnosti dôležitou témou, ktorej sa venujeme už dlhší čas. Preto zohráva dôležitú úlohu aj v našej klimatickej stratégii. Koniec koncov, efektívna logistika je zo svojej podstaty priateľská ku klíme; napríklad zamedzenie jazdám naprázdno znamená, že na cestách je menej nákladných áut. V spoločnosti DACHSER už niekoľko rokov používame aj dvojpodlažné návesy, ktoré výrazne zvyšujú využitie objemovej kapacity. Nejde o žiadnu prevratnú technológiu, ale je to dôležitým stavebným kameňom na zamedzenie vzniku značného množstva skleníkových plynov v doprave.

Ďalšou možnosťou, ako efektívnejšie prepravovať náklad a znížiť emisie CO2, sú dlhšie kombinované vozidlá. Je to pravda?

Andre Kranke: Áno, práve preto, že sú efektívne. Tam, kde je to právne možné a ekonomicky opodstatnené, už niekoľko rokov používame v rôznych krajinách kombináciu dlhších vozidiel rôznych typov. V Nemecku v súčasnosti testujeme používanie predĺžených návesov na prepravu potravín. A na pravidelnú cezhraničnú dopravu medzi Nemeckom a Holandskom sa od roku 2021 používajú dve dlhšie súpravy typu 3. V tomto prípade sa len prechodom z konvenčných vozidiel na dlhšie súpravy ušetrí 124 ciest ročne. To je  60 750 kilometrov, ktoré sa nenajazdia, 20 000 litrov ušetrenej nafty a teda zníženie emisií skleníkových plynov o približne 63 metrických ton. Ide o opatrenie, ktoré je zvyčajne ekonomicky výhodné, praktické a dá sa rýchlo realizovať.

Podmienky pre používanie dlhších vozidiel však ešte nie sú optimálne alebo ešte nie sú definitívne vyjasnené. V ideálnom prípade by sa o týchto vozidlách malo uvažovať nezávisle: od vízií dopravnej politiky a európski zákonodarcovia by mohli ešte viac podporiť potenciál znižovania emisií skleníkových plynov v krátkodobom horizonte. Úloha dlhších prepravných súprav v oblasti efektívneho využitia energie bude dôležitá aj v budúcnosti, pretože aj vozidlá s nulovými emisiami a elektrickým pohonom by mali šetrne využívať ekologickú elektrinu.

Vieme, že spoločnosť DACHSER plánuje v budúcnosti využívať podstatne viac mega truckov, aby mohla efektívnejšie pracovať pre svojich zákazníkov.

Andre Kranke: Áno, a nielen to, chceme tiež znížiť emisie CO2. Mega návesy, známe aj ako lowlinery, majú rovnakú dĺžku a šírku, ale väčšiu hĺbku, čo zväčšuje nákladný priestor. Majú preto väčšiu úsporu paliva než štandardné návesy, a sú vhodné najmä pre veľkoobjemové prepravy. Tým sa optimalizuje využitie kapacity a zároveň sa zlepšuje uhlíková stopa dopravy − logistická efektívnosť par excellence. Do roku 2027 chceme v Nemecku dokončiť prestavbu na približne 680 nových mega truckov a dovtedy chceme dosiahnuť významný pokrok aj na európskej úrovni.

Rozhovor s: Andre Kranke

Andre Kranke je vedúci oddelenia výskumu a vývoja a vedúci projektu ochrany klímy v spoločnosti DACHSER

Okrem inovácií a efektívnosti je základom stratégie ochrany klímy spoločnosti DACHSER aj zodpovednosť. Čo sa skrýva za týmto tretím pilierom?

Andre Kranke: Zahrnutie celkovej zodpovednosti je jednou zo základných hodnôt spoločnosti DACHSER. Je zásadná pre všetkých zamestnancov a na mnohých miestach našich obchodných aktivít. Ak ide o ochranu klímy, zodpovednosť sa prejavuje na niekoľkých miestach. Napríklad naše interné výpočty zahŕňajú nielen emisie uhlíka z našich vlastných zariadení a vozidiel − v obchode označované ako Scope 1 a Scope 2 − ale vnímame svoju zodpovednosť aj za skleníkové plyny, ktoré vypúšťajú naši partneri pri pozemnej, námornej a leteckej doprave. Tieto emisie Scope 3 sú tiež súčasťou našej uhlíkovej stopy, aj keď ich sami nemôžeme vždy aktívne ovplyvniť. Spomeňte si len na emisie z nákladných lietadiel alebo kontajnerových lodí.

Mohli by ste uviesť ďalšie príklady "všezahrňajúcej" zodpovednosti?

Andre Kranke: Áno, niekoľko. Jedným z nich je náš záväzok k trvalej udržateľnosti aj nad rámec nášho obchodného modelu. Od roku 2005 napríklad podporujeme projekty detskej charitatívnej organizácie Terre des hommes v južnej Ázii, Latinskej Amerike a južnej Afrike. Chceme podporovať podobné partnerstvá a projekty, zameriavame sa na ochranu klímy a v súčasnosti skúmame rôzne možnosti v tejto oblasti.

Vzrušujúce časy! Nie je však potrebné prekonať ešte veľké prekážky, aby sme dosiahli nulové čisté emisie v logistike?

Andre Kranke: Áno, ale my v DACHSER sme sa rozhodli odstrániť tieto prekážky jednu po druhej.

Ďakujeme za tento zaujímavý rozhovor.

V prvej časti rozhovoru sa dočítate, ako spoločnosť DACHSER prispieva k ochrane klímy využívaním 100 % obnoviteľnej energie.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova