späť
Informácie o trhu Správy

Súčasná situácia v Indii a jej dopad na prevádzku spoločnosti DACHSER

Radi by sme vám poskytli informácie o prevádzkovej situácii spoločnosti DACHSER v Indii s ohľadom na súčasný pandemický vývoj v Indii. Situácia k 28. aprílu 2021 bola takáto:

Väčšina pobočiek v Indii je preventívne uzavretá kvôli rýchlemu nárastu prípadov Covid-19. Naše tímy pracujú z domu, v kanceláriách je iba núdzový personál, a preto môže dôjsť k oneskoreniu v prepravách. V dôsledku lockdownu existujú určité prevádzkové dopady na leteckú a námornú dopravu, colné odbavenie a vnútroštátnu nákladnú dopravu.

Letecká doprava:

  • Väčšina zemí zakázala osobnú dopravu z Indie, čo zastavilo medzinárodné lety prepravujúce cestujúcich z a do Indie. To ešte viac zaťažilo už tak napätú situáciu v dostupnosti nákladného priestoru.
  • Očakáva sa zvýšenie cien vo všetkých odvetviach.
  • Prepravné časy sa v dôsledku obmedzenej kapacity zvýšili.

Námorná doprava:

  • Námorná nákladná doprava už čelila výzvam súvisiacich s blokádou Suezského kanálu na konci marca.
  • Prístavy a terminály fungujú normálne, ale plavebné časy sú ovplyvnené blokádou Suezského prieplavu a rýchlym nárastom prípadov Covid-19 v Indii. Preto treba očakávať oneskorenia. Zákazníkom odporúčame, aby pri plánovaní zásob počítali s 1–2 týždňami oneskorenia.
  • Očakávajte ďalšie oneskorenia v komunikácii alebo v prevádzke kvôli rastúcim prípadom ochorení medzi zamestnancami v prístavoch, colníc, CFS a prepravných spoločností.

Colné úrady:

  • V Indii nedochádza k žiadnym neočakávaným prerušeniam nákladnej dopravy a v súčasnej dobe neočakávame žiadne prestoje.
  • Colné odbavenia v súčasnosti prebiehajú.
  • Colná správa pracuje s menším počtom zamestnancov.

V spoločnosti DACHSER sme prijali značné opatrenia, zaisťujeme zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a súčasne zaisťujeme naše každodenné procesy s minimálnym dopadom na dodávateľské reťazce našich zákazníkov. Naše tímy v súčasnej dobe pracujú so všetkými dostupnými prostriedkami, aby pomohli prekonať výzvy, ktorým čelíme.

Budeme vás priebežne informovať o všetkých zmenách v súčasnej situácii. Ak máte akékoľvek dotazy, prosím obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova