Spoločnosť DACHSER získala ocenenie za Blue Box

Blue Box spoločnosti DACHSER, nové vzdelávacie miesto určené špeciálne pre zamestnancov skladu, získalo ocenenie eLearning AWARD. Pre porotu Inštitútu pre vnútropodnikové vzdelávanie IFBB a časopisu eLearning Journal bol pri hodnotení rozhodujúci najmä jednoduchý prístup k digitálnemu vzdelávaniu a pozitívny vplyv na kultúru vzdelávania.

Blue Box DACHSER, miesto digitálneho vzdelávania pre zamestnancov pracujúcich v skladoch, získal ocenenie.

DACHSER Blue Box je riešenie najmä pre zamestnancov v tranzitnom termináli, ktorí nemajú k dispozícii stolový počítač. Box im poskytuje prístup k digitálnemu vzdelávaniu. Odhlučnený Blue Box, ktorý pripomína klasickú telefónnu búdku, je umiestnený uprostred tranzitného terminálu alebo skladu kontraktnej logistiky, ponúka zamestnancom možnosť samostatného vzdelávania v príjemnom,  podnetnom a súkromnom prostredí. Pred zvedavými pohľadmi chráni mliečne sklo vo dverách a rolety v okne. Účastníci sa môžu vzdelávať až v 26 rôznych jazykoch.

"V spoločnosti DACHSER sa zameriavame na ľudí - a vzdelávanie je základom našej HR stratégie. Preto je pre nás dôležité sprístupniť digitálne vzdelávanie všetkým našim kolegom," hovorí Christina Müller, vedúca Akadémie DACHSER, internej vzdelávacej inštitúcie. "Vďaka Blue Box DACHSER sme vytvorili jednoduchý prístup k elektronickému vzdelávaniu v tranzitnom termináli a v sklade kontraktnej logistiky. Týmto spôsobom podporujeme modernú kultúru samoregulovaného vzdelávania a zároveň vyjadrujeme uznanie našim zamestnancom a ich práci. Je to dôležitý faktor rozlíšenia sa od konkurencie vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov."

Projekt odštartoval v pilotnej pobočke v októbri 2022. Po fáze školenia a následnej spätnej väzbe od zamestnancov, DACHSER nasadil štyri Blue Boxy v Nemecku a jeden v Rakúsku. Výnimkou nie je ani Eurohub v Überherrne, ktorý je pre sieť DACHSER strategický. Do konca roka 2024 sa má tento koncept zaviesť v ďalších šiestich európskych pobočkách. Balík DACHSER Blue Box zahŕňa aj zodpovedajúce digitálne nástroje, ktoré môžu pobočky využiť na vytvorenie lokálnych kurzov.

Najmodernejší projekt

Projekt bol vybraný a ocenený odbornou porotou ako víťaz v kategórii "Vzdelávanie na pracovisku." Ocenenie eLearning AWARD sa každoročne udeľuje inovatívnym a pokrokovým projektom digitálneho vzdelávania z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Tento rok bolo prihlásených celkovo 343 projektov v približne 80 kategóriách.

Akadémia DACHSER je interná vzdelávacia inštitúcia globálneho poskytovateľa logistických služieb. Jej úlohou je poskytovať vysokokvalitné, na potrebách založené školenia pre komerčných aj priemyselných zamestnancov. Fyzické aj online školenia ponúkajú širokú škálu obsahu špecifického pre danú spoločnosť a pokrývajú logistické témy relevantné pre spoločnosť DACHSER na vysokej úrovni - dobre podložené a s priamym praktickým významom. Spoločnosť DACHSER ponúka viac ako 300 eLearning kurzov pre všetky svoje oblasti podnikania.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant