späť
Správy Tlačové správy

Situácia v oblasti Červeného mora a jej vplyv na dynamiku trhu

Situácia v Červenom mori sa z hľadiska bezpečnosti plavidiel nezlepšuje. Húthijskí povstalci rozširujú svoje ciele v Červenom mori a Adenskom zálive. Námorní dopravcovia musia prispôsobovať prepravnú sieť, aby posádky a lode neboli ohrozené. To vedie k škále zmien a predĺženiu tranzitných časov na trasách Európa - Ázia / India - Pakistan - Bangladéš - Cejlón (IPBC), či Blízky východ.

Presmerovanie kontajnerových lodí okolo Afriky viedlo k predĺženiu tranzitného času o 14 až 18 dní a dopyt po prepravnej kapacite sa naďalej zvyšuje. V posledných mesiacoch sa preťaženie prístavov postupne zhoršuje v dôsledku zmien v prekládke, plavidiel prichádzajúcich mimo plánu a zlých poveternostných podmienok. Počas pandémie sme jasne videli, že preťaženie prístavov vedie de facto k zníženiu dostupnej kapacity plavidiel, a teda k zvýšeniu počtu prázdnych plavieb.

Vo februári sa mnohé plavidlá obchodujúce s Indiou presunuli na západné trasy, aby sa vyhli dlhšiemu tranzitnému času cez Mys Dobrej nádeje. Niektoré plavidlá nemali dostatok miesta, iné zase vyplávali z prístavu prázdne. Nakladanie kontajnerov z Číny trvalo dlhšie a zlé počasie zapríčinilo predĺženie kotvenia v čínskych prístavoch. Prichádzajúce plavidlá začali meškať aj 7 dní. To viedlo k ďalšiemu kolapsu. Kapacity začali byť pod extrémnym tlakom a dochádzalo k týždňovým meškaniam, napríklad do Vietnamu, Thajska a Indie.

Bežné prekládkové prístavy Busan, Shekou, Port Klang, Tanjung Pelepas a Singapur sú naďalej veľmi preťažené a majú meškanie 2 - 3 týždne. Kolombo, prekládkový prístav pre lode smerujúce na východ a západ, je tiež pod veľkým tlakom. Nedávny výpadok energie viedol k narušeniu prevádzky terminálov v Ennore a Kattupalli v južnej Indii.

Vzhľadom na zvýšený dopyt bola ovplyvnená produktivita prístavov a námorní dopravcovia prijali krátkodobé opatrenia, ako napríklad obmedzenie počtu prístavných zastávok, skrátenie na poslednú chvíľu a zníženie kapacity v niektorých prístavoch s cieľom zachovať spoľahlivosť služieb, čo však viedlo aj k meškaniu služieb a k vzniku nevybavených zásielok.

Odporúčame počítať s meškaním aspoň 3 - 4 týždne a rátať s nepriaznivými podmienkami na trhu. Rezervácie je ideálne zadávať 3 - 4 týždne vopred.

Spoločnosť DACHSER intenzívne pracuje na minimalizácii vplyvov na zásielky a na ponuke alternatívnych riešení, kdekoľvek je to možné.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Tereza Haraksim