späť
Správy Tlačové správy

"Nulové emisie z presvedčenia"

Aké sú skúsenosti spoločnosti DACHSER s novými technológiami pohonu s nulovými emisiami? Zistite to v rozhovore s Andre Kranke.

Andre Kranke ako vedúci oddelenia trendov a technologického výskumu, podnikového výskumu a vývoja v spoločnosti DACHSER vedie inovačný projekt "Ochrana klímy". V rozhovore vysvetľuje, aké skúsenosti už spoločnosť DACHSER získala s novými technológiami pohonu s nulovými emisiami v praxi.

Ako môžu výrobcovia dosiahnuť cieľ nulových emisií?

Aby sa zabezpečilo splnenie zákonných noriem pre vozidlá s nulovými emisiami, t. j. aby sa vo výfukových plynoch nevypúšťal CO2 ani látky znečisťujúce ovzdušie, budú sa na vybraných trasách používať nákladné vozidlá na batériový pohon a vodíkové palivové články alebo na vybraných trasách nákladné vozidlá s trolejovým vedením. Úplný prechod na vozidlá s nulovými emisiami príde. Priemysel úžitkových vozidiel bol do tejto pozície prinútený nastavením právnych rámcových podmienok. Vzhľadom na to nie je prekvapením, že už v roku 2019 poprední výrobcovia automobilov, ako napríklad Daimler Trucks, oznámili, že od roku 2039 budú predávať vozidlá s nulovými emisiami nielen v Európe, ale aj v USA a Ázii.

Ktorá z týchto technológií prevládne?

Elektrické vozidlá na batérie a nákladné vozidlá na vodíkové palivové články, hoci v súčasnosti sa názory na scenáre ich nasadenia stále rozchádzajú. Niektorí výrobcovia vozidiel uprednostňujú batériové elektrické vozidlá na mestské dodávky a miestnu a regionálnu dopravu s dojazdom do 500 km. Na dlhšie vzdialenosti predpokladajú použitie nákladných vozidiel s vodíkovými palivovými článkami. Iní výrobcovia OEM však veria, že v budúcnosti budú elektrické nákladné vozidlá na batérie schopné efektívne zvládnuť prepravu na vzdialenosť viac ako 500 kilometrov. V spoločnosti DACHSER intenzívne pracujeme na oboch technológiách. Som presvedčený, že potrebujeme obe formy technológie. Nakoniec to bude závisieť od jednotlivých scenárov v závislosti od faktorov vrátane zaťaženia a času prevádzky, ktoré ovplyvnia rozhodnutie, ktoré riešenie je lepšie a kedy.

V súčasnosti je obstarávacia cena elektrického nákladného vozidla na batérie približne dva až trikrát vyššia ako cena nákladného vozidla Euro 6. Napriek týmto vyšším nákladom však spoločnosť DACHSER už využíva rôzne nákladné vozidlá s nulovými emisiami vo svojich pravidelných harmonogramoch. Svoju koncepciu doručovania s nulovými emisiami prevádzkujete aj na doručovanie v centrách miest a znášate vyššie náklady s tým spojené...

...Áno, riadime sa svojím presvedčením. Potrebujeme rozširovať naše skúsenosti s týmito vozidlami a chceme byť priekopníkmi v tejto oblasti. Napokon, v DACHSER pevne veríme, že prispievame k cieľom Parížskej dohody udržať globálne otepľovanie pod 2 °C. Túto výzvu vnímame ako súčasť našej integrovanej zodpovednosti, ktorá vyplýva z jasne definovaného poslania našej rodinnej spoločnosti. V súlade s tým prevádzkujeme od roku 2018 v Stuttgarte zónu dodávok úplne bez emisií. Základný princíp spočíva v tom, že všetky naše dodávky do centra mesta a na pešie zóny sa štandardne vykonávajú s nulovými emisiami, pričom sa používajú elektrické nákladné vozidlá na batérie v kombinácii s nákladnými elektrickými bicyklami. S našou koncepciou sme dokonca vyhrali národnú súťaž nemeckého ministerstva životného prostredia o udržateľnú mestskú logistiku.

Rozhovor s: Andre Kranke

Andre Kranke je vedúci oddelenia trendov a technologického výskumu, podnikového výskumu a vývoja v spoločnosti DACHSER.

Úspešný projekt, ktorý otvára obrovské perspektívy. Po spustení vášho pôvodného vlajkového projektu v Stuttgarte sa vaša koncepcia bezemisnej dopravy rozšírila do Osla a Freiburgu. Kedy plánuje DACHSER zaviesť tento koncept v ďalších mestách?

Na to, aby sa táto myšlienka mohla realizovať vo viacerých mestách, sú potrebné štandardizované postupy. Skúsenosti, ktoré sme získali z nášho pilotného projektu v Stuttgarte, nám umožnili stanoviť základné normy. Je však nesmierne dôležité, aby sme pokračovali v nadobúdaní a rozširovaní našich odborných znalostí - napríklad, aby sme prehĺbili naše skúsenosti s technológiou manipulácie s nákladom a získali tak relevantné poznatky potrebné pre zmeny v plánovaní dopravy. To všetko sú dôležité kroky k dosiahnutiu cieľa nulových emisií. Do konca roka 2022 tak plánujeme rozšíriť dodávky s nulovými emisiami do najmenej jedenástich európskych metropol v rôznych krajinách vrátane Nemecka a Francúzska.

Akú úlohu zohrávajú nákladné vozidlá na palivové články poháňané kvapalným vodíkom vo vašej vízii bezemisnej diaľkovej dopravy?

Rozhodne ide o technologický vývoj, ktorý chceme podporovať a povzbudzovať. V súčasnosti však trh ponúka len prototypy alebo malosériovú výrobu. Keďže je ešte veľa vecí, ktoré treba objasniť, stanovili sme si v DACHSER cieľ podporovať výskum a poskytovať stimuly pre inovácie. V rámci toho sme sa od roku 2020 zapojili do rôznych štúdií vrátane spolupráce s Univerzitou aplikovaných vied v Kemptene, výskumného projektu na Univerzite RWTH Aachen a európskeho študijného projektu, ktorý skúma štruktúru nákladov rôznych typov vozidiel.

Okrem toho sme v januári tohto roku vstúpili do Nemeckého združenia pre vodíkové a palivové články. Vďaka tomu sme v kontakte s odbornými technologickými zdrojmi a máme prístup k odborným znalostiam v celoeurópskych sieťach, ktoré sa podrobne zaoberajú otázkami udržateľných dodávok energie.

Budú mať dieselové nákladné vozidlá v tomto novom vývoji stále svoju úlohu?

Aj keď je isté, že v dlhodobom horizonte budú postupne vyradené, budú zohrávať kľúčovú úlohu v logistike minimálne do konca tohto desaťročia. Dieselové nákladné vozidlá Euro 6 sú dnes jediným druhom cestnej dopravy, ktorý sa môže používať na všetky dopravné účely v celej Európe. Napriek nášmu nadšeniu pre vozidlá s nulovými emisiami budeme môcť túto efektívnu a teda ekologickú technológiu používať na našich cestách až po tom, ako nájdeme praktické odpovede na technologické, právne a ekonomické otázky, ktoré ešte treba vyriešiť.

Otázky za otázkami, ktoré „sa určite vyriešia“, hovorí Andre Kranke. Jeho záver: „Hoci je ešte veľa rozhodnutí, ktoré treba urobiť, gól môžete streliť len vtedy, ak kopnete správnym smerom.“

V ďalšej časti rozhovoru hovorí Andre Kranke o zákonoch a predpisoch v kontexte logistiky s nulovými emisiami. Viac informácií nájdete tu.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova