späť
Informácie o trhu Správy

Nemecko zaviedlo uhlíkovú daň

Nový zákon o obchodovaní s emisiami pohonných hmôt (BEHG) vstúpil v Nemecku do platnosti 1. januára 2021. Spoločne s novým národným systémom obchodovania s emisiami (nEHS) sú hlavnými zložkami balíčka opatrenia na ochranu podnebia nemeckej spolkovej vlády. Nový zákon so sebou prináša zvýšenie cien emisií oxidu uhličitého (CO2) vypusteného do ovzdušie nad rámec systému obchodovania s emisiami v EÚ s cieľom dosiahnuť zmien v chovaní spotrebiteľov, ktoré povedú ku zníženiu emisií skleníkových plynov.

Benzín, nafta, vykurovací olej a plyn sú od nového roku zdanené poplatkom za CO2 a tieto náklady sú prenesené na spotrebiteľa. Od 1. januára 2021 činí dopad na náklady za liter nafty 0,07 EUR (netto) a v ďalších rokoch sa bude naďalej zvyšovať. To tiež prináša aj zvýšené náklady pre spoločnosť DACHSER. Napriek tomu sa budeme snažiť pomocou inteligentnej logistiky udržať náklady našich zákazníkov na čo najnižšej úrovni.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova