Krok za krokom k cieľu – námorné zberné kontajnery uľahčujú nepretržitý tok tovaru

V ekonomicky turbulentných časoch sú námorné kontajnery pre zbernú prepravu tovaru stále obľúbenejšie. Úzke miesta vo výrobe, krehké globálne dodávateľské reťazce a nedostatok kontajnerov ďalej zvýšili dopyt po malých a predvídateľných veľkostiach zásielok v námornej preprave. Michael Kriegel, vedúci oddelenia DACHSER Chem Logistics, vysvetľuje princíp služby, ktorá umožňuje spoľahlivý tok tovaru v námornej preprave. Hovorí tiež o tom, prečo je  kvalitné sieťové spojenie kľúčové, najmä pre tovar s vysokými požiadavkami na bezpečnosť.

Námorné zberné kontajnery uľahčujú nepretržitý tok tovaru

Spoločnosti už analyzujú svoje globálne dodávateľské reťazce a stále častejšie presúvajú svoje zásielky na námornú zbernú prepravu (tzv. "less than container load", skrátene LCL). Veľkou výhodou zbernej prepravy pre zákazníkov je, že môžu prepravovať menšie náklady bez toho, aby museli platiť za celý kontajner. Vďaka tomu môžu udržiavať plynulý tok tovaru aj v prípade úzkych miest vo výrobe a taktiež pružnejšie reagovať na sezónne výkyvy. Kontajnery LCL majú v procese nakládky často prednosť pred plnými kontajnermi, čo poskytuje ďalšiu výhodu z hľadiska času a umožňuje lepšie plánovať prepravné časy. Spoločnosť DACHSER uvádza na trh tzv. konsolidačné boxy – zákazníci platia iba za priestor, ktorý v kontajneroch skutočne zaberajú. Okrem toho spoločnosť plánuje odchody s predstihom niekoľkých týždňov, nie až potom, čo sú známe objemy výroby. To znamená, že kontajnery, ktorých je stále nedostatok, je možné vopred rezervovať s dostatočným predstihom a zákazníci si pri rezervácii zachovávajú flexibilitu.

Mnoho spoločností, najmä v automobilovom priemysle, biologických vedách a zdravotníctve, už roky využíva námornú zbernú prepravu. Táto služba je však vhodná aj pre chemický priemysel, ktorý kladie obzvlášť vysoké nároky na bezpečnosť a transparentnosť pri preprave, a preto potrebuje poskytovateľov logistických služieb so zodpovedajúcimi skúsenosťami. Jedným z takýchto poskytovateľov je spoločnosť DACHSER. V roku 2009 nadviazala nákupné partnerstvo s Nemeckým zväzom chemického priemyslu (Verband der Chemischen Industrie e.V., čiže VCI). Toto úspešné partnerstvo pre európske zberné zásielky z Nemecka bolo následne v roku 2015 rozšírené o leteckú a námornú prepravu. Členské spoločnosti združenia teraz využívajú globálne štandardizované základné služby v sieti zbernej prepravy – dopravu, skladovanie a IT riešenia. Všetky tieto špecializované skúsenosti z odboru boli združené v tíme DACHSER Chem Logistics.

"Pri zásielkach od zákazníkov z chemického priemyslu, ktoré niekedy obsahujú nebezpečný tovar, je vždy rozhodujúcim faktorom bezpečnosť. Musíme chrániť život, zdravie a životné prostredie," hovorí Claus Freydag, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Air & Sea Logistics Germany. "Spoločnosť DACHSER sa môže pochváliť  globálnymi skúsenosťami v oblasti nebezpečného tovaru v segmente zberných kontajnerov. Vo svojej vlastnej sieti aj v sieti partnerov pokrýva všetky triedy IMO kompatibilné s LCL," dodáva. Centrálny systém riadenia nebezpečného tovaru spoločnosti a jej viac ako 250 regionálnych bezpečnostných poradcov dohliada na dodržiavanie zvláštnych predpisov upravujúcich prepravu nebezpečného tovaru. Okrem toho je mnoho zamestnancov spoločnosti DACHSER každoročne školených v osobitných požiadavkách chemickej logistiky.

Pri námornej zbernej preprave tím námornej prepravy konsoliduje rôzne nákladné zásielky a nakladá ich do celého kontajnera. Tým sa optimalizuje využitie kapacity kontajnera, čo je základom pre hospodárne náklady na prepravu. Maximálne využitie kapacity tiež zlepšuje udržateľnosť prepravy a zároveň znižuje riziko pre jednotlivé spoločnosti v čase, keď sú dodávateľské reťazce krehké. "Prístavy po celom svete sú už niekoľko mesiacov zahltené, čo spôsobuje značné oneskorenia a pre prepravné spoločnosti je vzácne, ak nie nemožné, dodržať plán. Namiesto toho, aby sa na cestu vydal plný kontajner, ktorý sa môže zdržať, ak sa premešká nakladacie okno, stále viac zákazníkov volí námorné zberné kontajnery. To znižuje ich riziko tým, že sa zásielka rozloží na viac odchodov a lodí, čím sa zaistí včasnejšia preprava ( doručenie zásielky)," vysvetľuje Freydag.

Inteligentné logistické riešenia a silná sieť sú kľúčové

Dopyt po službách LCL bude naďalej rásť, a to bez ohľadu na vplyv pandémie. Preto spoločnosť DACHSER ako líder na nemeckom a európskom trhu zbernej prepravy rozšírila svoju námornú sieť LCL tiež o 70 priamych spojov týždenne do a z Nemecka. "So zameraním na hlavné svetové trasy systematicky rozširujeme aj kapacitu na prepravu nebezpečného tovaru. To samozrejme znamená obsluhovať hlavné trhy na východnej aj západnej pologuli, ako sú Čína, India a USA," hovorí Freydag. V roku 2021 prepravila spoločnosť DACHSER so zákazníkmi z chemického priemyslu približne 19 700 metrov kubických nebezpečných tovarov ako LCL. Nebezpečný tovar tak už teraz predstavuje 15 percent LCL obchodu spoločnosti DACHSER ASL Germany. Okrem obvyklých služieb medzi prístavmi prevádzkuje spoločnosť DACHSER aj rôzne priame dovozné služby do vnútrozemia alebo iných európskych miest. Napríklad raz týždenne putujú zberné kontajnery LCL priamo z prístavov, ako sú Hongkong, Šanghaj a Ningbo, do prístavov, ako sú Hamburg a Brémy – ale aj s priamou nakládkou do Frankfurtu, Kaufbeurenu, Kolína nad Rýnom, Mníchova, Norimbergu, Stuttgartu Kodane a Göteborgu. Priama nakládka minimalizuje riziko poškodenia nákladu a poskytuje dodatočnú bezpečnosť tým, že eliminuje vznik odchýlok v tranzitnom termináli.

Okrem toho sa tým zvyšuje ziskovosť a dosahujú sa ďalšie výhody z hľadiska doby realizácie vďaka odstráneniu úzkych miest v prístave. "Globálna sieť spoločnosti DACHSER prepája všetky zberné prepravy na súši aj na vode. Naše vlastné námorné zberné kontajnerové prepravy do Nemecka a z Nemecka prepájame s komplexnou ponukou služieb spoločnosti DACHSER European Logistics, čím umožňujeme komplexný servis po celej Európe," hovorí Freydag. Na skladovanie a vykládku využíva spoločnosť DACHSER okrem štandardných kontajnerových nákladových staníc (CFS) v prístavoch stále viac vlastnú infraštruktúru pobočiek. Pri obmedzenej kapacite prístavov tak spoločnosti profitujú z dodatočnej kvality expedície a kratšej doby prepravy.

Táto koncepcia v súlade s myšlienkou "všetko z jedného zdroja" spája európsku sieť pozemnej dopravy s celosvetovou sieťou námornej prepravy, čo nemôže ponúknuť každá spoločnosť. "Vďaka komplexnému riešeniu nášho produktu LCL, ktoré presahuje rámec obyčajnej námornej prepravy, môžeme udržať vysokú kvalitu u všetkých vyššie uvedených prepravcov a ponúknuť transparentnú sledovateľnosť tovaru," dodáva Freydag.

V posledných dvoch rokoch sa minimalizácia rizík pri globálnom pohybe tovaru stala kľúčovým faktorom úspechu. Aby bolo možné plne využiť výhody prepravy LCL, je nevyhnutné, aby bolo integrovaným spôsobom riešené aj vyzdvihnutie a ďalšia preprava, čím sa zaistí odbornosť v oblasti bezpečnej prepravy nebezpečného tovaru po celej prepravnej trase.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova