späť
Správy Tlačové správy

Dlhodobá stratégia spoločnosti DACHSER na ochranu klímy

Aktívna ochrana klímy je súčasťou celkovej zodpovednosti spoločnosti DACHSER. Logistický poskytovateľ je lídrom v oblasti ochrany klímy založenej na efektívnej logistike a technických inováciách. A to aj v spolupráci so zákazníkmi a partnermi, ktorí tiež chcú aktívne ovplyvňovať posun logistiky smerom k nízkoemisným alebo bezemisným technológiám. Je to jediný spôsob, ako dosiahnuť ciele druhej etapy Parížskej dohody a ciele Európskej únie a mnohých ďalších krajín v oblasti ochrany klímy v strednodobom a dlhodobom horizonte.

DACHSER Climate Protection
DACHSER Climate Protection

Okrem inteligentných koncepcií pre udržateľnú mestskú logistiku pracuje spoločnosť DACHSER aj na implementácií opatrení na zníženie emisií CO2 a skleníkových plynov v regionálnej a diaľkovej doprave, ako aj vo svojich približne 400 pobočkách po celom svete. Patrí sem aj ďalšie zvyšovanie efektívnosti procesov, napríklad prostredníctvom digitálnych optimalizačných nástrojov alebo intenzívnejšieho využívania mega návesov. Balík opatrení zahŕňa aj ďalšie zvýšenie úspor energie. Spoločnosť už nejaký čas prechádza pri osvetlení na úspornú technológiu LED a celý svoj vozový park pozemných dopravníkov prestavuje na modernú lítium-iónovú technológiu. Na programe je aj väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov a ekologickej elektrickej energie. V súčasnosti už spoločnosť DACHSER pokrýva viac ako 60 percent svojej celkovej celosvetovej spotreby elektrickej energie z lokálnych fotovoltaických systémov a nákupom elektrickej energie vyrobenej z veternej a vodnej energie. V Nemecku a Holandsku sa toto číslo blíži k 100 percentám. „Chceme naďalej zvyšovať podiel zelenej energie a predovšetkým rozširovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä preto, že náš dopyt po udržateľne vyrábanej elektrickej energii bude v nasledujúcich rokoch masívne rásť aj v dôsledku zvyšujúcej sa elektromobility," vysvetľuje CDO spoločnosti DACHSER Stefan Hohm.

Výskum a inovácie

Súčasťou stratégie na ochranu klímy spoločnosti DACHSER je aj podpora vývoja a používania alternatívnych pohonov a palív. Okrem batériových elektrických pohonov, ktoré sa už používajú v rámci riešení DACHSER Emission-Free Delivery a testujú sa pre ďalšie prípady použitia, sa logistický poskytovateľ zaoberá aj nákladnými vozidlami s palivovými článkami a využívaním ekologického vodíka.

„Rôzne štúdie, na ktorých sme sa podieľali, ukazujú, že nákladné vozidlá s palivovými článkami budú hrať kľúčovú úlohu na ceste k bezemisnej doprave koncom tohto desaťročia. Preto sa už teraz intenzívne pripravujeme na túto technológiu s rôznymi partnermi," hovorí Stefan Hohm.

Spoločnosť DACHSER je členom Nemeckého združenia pre vodíkové a palivové články (DWV) a pri výskume a vývoji vodíkovej technológie spolupracuje s RWTH Aachen University a University of Applied Sciences v Kemptene, ako aj s výrobcami úžitkových vozidiel, ako je Daimler Trucks.

Okrem batériových elektrických pohonov, ktoré sa už používajú v rámci riešení DACHSER Emission-Free Delivery, sa DACHSER zaoberá aj nákladnými vozidlami s palivovými článkami a využívaním ekologického vodíka.
Okrem batériových elektrických pohonov, ktoré sa už používajú v rámci riešení DACHSER Emission-Free Delivery, sa DACHSER zaoberá aj nákladnými vozidlami s palivovými článkami a využívaním ekologického vodíka.

Firemné občianstvo

Stratégiu na ochrany klímy dopĺňa väčší záväzok k udržateľnému rozvoju, ktorý presahuje rámec obchodného modelu spoločnosti DACHSER. Už viac ako desať rokov sa spoločnosť DACHSER spolu s organizáciou na pomoc deťom terre des hommes angažuje vo viacerých projektoch v Indii, Nepále, Brazílii a Namíbii. Ochrana prírodných zdrojov tu zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu, keďže negatívnymi dôsledkami globálneho otepľovania sú postihnutí najmä ľudia v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova