späť
Správy Tlačové správy

Digitalizácia chemickej logistiky − praktické možnosti

Digitalizácia nie je v oblasti dopravy alebo logistiky cudzím pojmom. Naopak, tovar už dlho prúdi s primeraným objemom údajov. Na celom svete a pre všetkých dopravcov je informačná logistika neoddeliteľnou súčasťou portfólia každého poskytovateľa logistických služieb. Rozhrania EDI uľahčujú registráciu objednávok, platformy na sledovanie zásielok vytvárajú transparentný proces doručovania a nástroje na riadenie udalostí v dodávateľskom reťazci poskytujú informácie o meškaní a umožňujú okamžité hľadanie alternatív. To všetko však kladie vysoké nároky na celkovú bezpečnosť IT. Logistika je predsa základnou infraštruktúrou pre zásobovanie podnikov a spoločnosti.

Aj malé a stredné podniky môžu byť digitálne.
Aj malé a stredné podniky môžu byť digitálne.

Digitálna transformácia, ktorá prebieha u poskytovateľov logistických služieb, sa riadi aj požiadavkami zákazníkov. Zákazníci v chemickom priemysle potrebujú systémové logistické riešenie, ktoré vedie od dodávateľa k spotrebiteľovi cez výrobné a predajné siete. Takéto riešenie preto musí zahŕňať všetky pohyby tovaru, skladovú štruktúru a informačnú logistiku potrebnú na riadenie týchto sietí. V tejto rovnici logistika nikdy nie je len otázkou IT. Okrem kombinácie digitalizácie s fyzickými aktívami musí logistika zahŕňať aj ľudí, ktorí tieto služby vykonávajú v tranzitných termináloch, skladoch alebo za volantom nákladného vozidla.

Spôsob, akým je digitalizácia prepojená s logistikou, sa výrazne odráža v štruktúre riadenia logistických spoločností a spoločnosť DACHSER nie je výnimkou. V januári 2021 bol Stefan Hohm vymenovaný za vedúceho oddelenia vývoja so zodpovednosťou za výkonnú jednotku IT a vývoj. V spoločnosti DACHSER je tak zodpovedný za globálnu organizáciu IT, riadenie nápadov a inovácií, ako aj za výskum a vývoj. Jeho výkonná jednotka vyvíja aj inovatívne prístupy pre zmluvnú logistiku a globálne priemyselné riešenia vrátane riešení pre chemický priemysel. Nie je prekvapením, že dcérske spoločnosti DACHSER už implementovali niekoľko digitálnych riešení, ktoré zlepšili manipuláciu s chemickými výrobkami a nebezpečným tovarom.

Používanie tabletov namiesto papierových tabúľ pri kontrolách vozidiel

Spoločnosť DACHSER využíva digitálne aplikácie v širokej škále procesov. Mnohé kroky a procesy, ktoré sa tradične vykonávajú na papieri, sú ideálnymi kandidátmi na digitalizáciu. Napríklad pri bežných kontrolách vozidiel používaných na prepravu nebezpečného tovaru sa dokumentácia zvyčajne vypĺňala so sponkami v ruke. Digitalizácia tohto procesu do tabletov zvyšuje efektívnosť aj udržateľnosť tým, že odstraňuje problémy s prenosom informácií medzi papierovými dokumentmi a softvérovými programami, ako sú Word alebo Excel. Dokumenty sú rýchlejšie dostupné centrálne, čo zvyšuje transparentnosť a umožňuje lepšiu analýzu informácií.

Okrem týchto jednoduchých aplikácií možno platformy LCNC použiť aj na digitálne mapovanie zložitejších obchodných procesov. To podporuje digitálnu kreativitu všetkých zamestnancov a zároveň im uľahčuje život v celej organizácii.

Spoločnosti, ktoré robia zo svojich zamestnancov vývojárov, udávajú nový trend. Platformy na správu dokumentov sú tu však už oveľa dlhšie. Spoločnosť DACHSER ich využíva na správu nespočetného množstva dokumentov z rôznych vstupných kanálov a prostredníctvom jedinečného identifikátora tieto dokumenty prepája s kľúčovými systémami, ako je napríklad systém riadenia dopravy spoločnosti. Tým sa zabezpečí, že dokumenty fyzické aj digitálne odoslané e-mailom, z digitálneho front-endu alebo prostredníctvom EDI budú k dispozícii v celom dodávateľskom reťazci. Zoberme si multimodálnu prepravu nebezpečného tovaru: námorné vyhlásenie (v súlade s kódexom IMDG 5.4) zasiela odosielateľ priamo e-mailom na technickú adresu, kde sa spáruje s údajmi o zásielke, aby bolo možné dokument vyžiadať kdekoľvek v dodávateľskom reťazci. To zahŕňa aj proces kontroly. Výhodou pre odosielateľa je, že už nemusí dokument ručne podpisovať; dopravca doň pri fyzickom odovzdaní prepravnej spoločnosti jednoducho doplní "pôvodne prijaté elektronicky".

Venujme teraz pozornosť budúcnosti logistiky chemických látok a nebezpečného tovaru. Blockchain poskytuje transparentnosť pri vykonávaní a dokumentovaní transakcií v dôveryhodnom prostredí, vďaka čomu je táto technológia všeobecne vhodná na použitie v dodávateľskom reťazci. Jedným z príkladov použitia by mohli byť informácie o nebezpečnom tovare, ku ktorým majú prístup všetci účastníci dodávateľského reťazca a môžu ich sledovať až k zdroju v závislosti od ich oprávnenia.

Technológia blockchain, najmä ak ide o legislatívu, je ešte relatívne na začiatku. Niet však pochýb o tom, že má potenciál byť veľkým prínosom v logistike nebezpečného tovaru a zvýši úroveň automatizácie.

Digitalizácia hrá v logistike kľúčovú rolu.
Digitalizácia hrá v logistike kľúčovú rolu.

Rozvoj, nie narušenie

Zdá sa, že zmeny, ktoré digitalizácia prinesie do logistiky, nebudú ani v budúcnosti rušivé. Skôr budeme svedkami evolučného vývoja v podobe kyberneticko-sociálno-fyzickej siete. To bude prínosom najmä pre malé a stredné podniky v chemickom priemysle, ktoré sa pri plnení svojich logistických požiadaviek na celom svete spoliehajú na dôveryhodnosť digitálneho partnera.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova