späť
Správy Tlačové správy

DACHSER získava poskytovateľa logistického softvéru - spoločnosť kasasi

Akvizíciou posilňuje svoje odborné znalosti v oblasti telematiky, konektivity, umelej inteligencie (AI) a internetu vecí (IoT)

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER získal majoritný podiel v softvérovej spoločnosti kasasi GmbH so sídlom v nemeckom Kemptene. kasasi zamestnáva 50 ľudí a spoločnosti sa dohodli na tom, že kúpnu cenu podielu nezverejnia.

Burkhard Eling (CEO skupiny DACHSER), Markus Lechner (General Manager kasasi), Stefan Hohm (CDO skupiny Dachser)
Burkhard Eling (CEO skupiny DACHSER), Markus Lechner (General Manager kasasi), Stefan Hohm (CDO skupiny Dachser)

Spoločnosť kasasi založená v roku 2009 vyvíja inovatívne softvérové produkty, ktoré optimalizujú a prinášajú viac transparentnosti do prepravných procesov na pozemných, železničných a vodných cestách. „Spoločnosť kasasi ako vysoko inovatívny poskytovateľ konektivity a IoT aplikácií (IoT – Internet vecí) dokonale rozširuje naše digitálne kompetencie,“ hovorí Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) a člen predstavenstva skupiny DACHSER, a dodáva: „platforma kasasi kombinuje telematické dáta z našich viac ako 8 500 výmenných nadstavieb a 5 000 ťahačov s dátami o zásielkach a plánovaní z nášho kľúčového systému pre riadenie prepráv (TMS) Domino. Inteligentná kombinácia a analýza týchto dát nám otvára úplne nové možnosti pre plánovanie prepráv, určovanie časov doručenia a tiež sledovanie a riadenie zásielok.“

Prvým krokom spoločnosti DACHSER bolo získanie majoritného podielu v kasasi na konci októbra tohto roku. DACHSER plánuje zostávajúce podiely získať postupne a akvizíciu dokončiť do roku 2026. Kasasi bude naďalej riadiť jej generálny riaditeľ Markus Lechner a jeho skúsený tím. Spoločnosť bude aj naďalej pokračovať v poskytovaní služieb existujúcim zákazníkom z oblasti železničnej prepravy, retailu, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Ďalšia expanzia bude zameraná na monitorovacie a analytické riešenia pre prepravy po železnici.

Inteligentná kombinácia a analýza týchto dát nám otvára úplne nové možnosti pre plánovanie prepráv, určovanie časov doručenia a tiež sledovanie a riadenie zásielok.

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) skupiny DACHSER

„S DACHSERom ako majoritným akcionárom môžeme v našom úspešnom podnikateľskom príbehu pokračovať a sústrediť našu pozornosť na vývoj priekopníckeho prepravného a logistického softvéru,“ hovorí Markus Lechner, ktorý pred založením tohto start-upu niekoľko rokov pôsobil v spoločnosti DACHSER. „Do budúcnosti bude táto stabilita a bezpečnosť prínosom pre našich zamestnancov a najmä pre našich zákazníkov,“ doplnil Markus Lechner.

Dynamika a sila inovácií

Systematická digitalizácia zohráva kľúčovú úlohu v úsilí spoločnosti DACHSER pri ďalšej optimalizácii a posilňovaní odolnosti dodávateľských reťazcov a jej zákazníkov. „S tými správnymi digitálnymi technológiami môžeme ešte viac zvýšiť efektivitu, integrovať našich zákazníkov hlbšie do našich procesov a prepravovať viac tovaru v rámci existujúcich prepravných kapacít. Zvýšenie transparentnosti zlepší plánovanie a skráti čas na zodpovedajúce reakcie na akékoľvek prerušenie dodávateľského reťazca,“ zdôrazňuje Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER, a dopĺňa: „preto sme sa rozhodli pre akvizíciu kasasi, dynamickej spoločnosti s veľkou inovatívnou silou v oblasti vizibility a konektivity dodávateľského reťazca. Investujeme stále aj do nášho vlastného IT a vývoja softvéru, pričom v tejto oblasti zamestnávame približne 560 ľudí. Taktiež investujeme do výskumu a vývoja v rámci výskumného laboratória DACHSER Enterprise Lab v spolupráci s Fraunhoferovým IML inštitútom a v neposlednom rade aj do nášho globálneho riadenia nápadov a inovácií.“

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova