späť
Správy Tlačové správy

DACHSER vytvára viac ložného priestoru

Postupná výmena návesov v oblasti európskej logistiky optimalizuje využitie kapacity a zároveň zlepšuje klimatickú rovnováhu preprav

Medzinárodný logistický poskytovateľ DACHSER prechádza od apríla 2021 pri obstarávaní nových návesov výlučne na tzv. megatrailery. Vďaka väčšiemu ložnému priestoru pri zachovaní rovnakej dĺžky a šírky sú tieto megatrailery hospodárnejšie a dosahujú nižšiu spotrebu paliva ako bežné návesy. Premena celého vozového parku, ktorá predstavuje obstaranie celkovo 680 nových megatrailerov, by mala byť v Nemecku dokončená v roku 2027. V nasledujúcich rokoch sa takáto obnova vozového parku začne aj v ďalších 24 európskych krajinách, v ktorých má oblasť European Logistics zastúpenie.

Postupná výmena návesov v oblasti európskej logistiky optimalizuje využitie kapacity a zároveň zlepšuje klimatickú rovnováhu preprav.
Postupná výmena návesov v oblasti európskej logistiky optimalizuje využitie kapacity a zároveň zlepšuje klimatickú rovnováhu preprav.

Takzvané megatrailery majú rovnakú dĺžku a šírku ako štandardné návesy a ich celková výška zostáva pod 4 metrami, čo je maximálna povolená výška vozidla v Nemecku. Megatrailery však majú o 20 cm väčšiu vnútornú výšku, pretože nákladový priestor je len 100 cm nad povrchom vozovky. To predstavuje celkovo 8 metrov kubických dodatočnej nákladovej plochy. Pri dvojúrovňovom nakladaní megatrailer ponúka priestor pre 67 europaliet. To sa takmer približuje kapacite jednej súpravy s dvoma výmennými nadstavbami, ktorá však ponúka o päť paletových miest viac ako megatrailer, a preto ju bude spoločnosť DACHSER naďalej prioritne využívať.

Obmedzujúcim faktorom pri zbernej službe zvyčajne nie je maximálna prípustná celková hmotnosť 40 ton, ale dostupný objem nákladu. Väčší nákladový priestor znamená lepšie využitie, v prípade megatraileru až o 18 percent. Je to efektívne a dobré aj z hľadiska ochrany klímy, pretože môžeme ušetriť počet realizovaných jázd.

Christian Schütz, Department Head Technics/Technical Purchase v spoločnosti DACHSER

„Už pred päťdesiatimi rokmi bola spoločnosť DACHSER priekopníkom v tomto odvetví, keď zaviedla používanie výmenných nadstavieb, ktoré stále určujú latku, ak ide o efektívnosť nakladacieho priestoru. Teraz chceme byť aj prvým poskytovateľom zberných služieb v Európe, ktorý nahradí štandardné návesy megatrailermi,“ vysvetľuje Alexander Tonn, COO Road Logistics skupiny DACHSER, a dodáva: „megatrailery majú vyššie obstarávacie náklady, ale kompenzujú ich vyššou ekonomickou efektívnosťou počas celej životnosti. Okrem toho tieto pokroky v efektívnosti procesov prispievajú k našej dlhodobej stratégii ochrany klímy."

Zameranie na efektívnu logistiku a technické inovácie

Spoločnosť DACHSER sa riadi svojou dlhodobou stratégiou ochrany klímy, ktorá spočíva predovšetkým v efektívnej logistike a technických inováciách. Spoločnosť je presvedčená, že je to najlepší spôsob, ako dosiahnuť dvojstupňový cieľ Parížskej dohody v strednodobom a dlhodobom horizonte, ako aj ciele Európskej únie a mnohých ďalších krajín v oblasti ochrany klímy. Spoločnosť DACHSER pritom spolupracuje so zákazníkmi a partnermi, ktorí tiež chcú aktívne smerovať logistiku k technológiám s nízkymi alebo nulovými emisiami. Spoločnosť DACHSER pritom zameriava svoje aktivity v oblasti ochrany klímy na štyri základné oblasti činnosti: efektívnosť procesov, energetickú efektivitu, výskum a vývoj a firemné občianstvo, t. j. sociálnu a spoločenskú angažovanosť, ktorá presahuje obchodné záujmy spoločnosti.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova