späť
Správy Tlačové správy

DACHSER stavia na svojom rastovom faktore

Zvýšenie výnosov o 1,6 percenta v roku 2019; Nárast európskej pozemnej prepravy o 2,9 percenta; Investície do logistických areálov a IT systémov vo výške 151 miliónov eur.

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER rástol napriek slabnúcej globálnej ekonomike aj v roku 2019. Spoločnosť zaznamenala nárast konsolidovaného čistého výnosu o 1,6 percenta na 5,66 miliárd eur. Motorom rastu bola opäť obchodná oblasť Road Logistics, ktorej obrat sa zvýšil o 2,9 percent na 4,6 miliardy eur. Oproti tomu zníženie obratu o 4,1 percenta zaznamenala obchodná oblasť Air & Sea Logistics, a to najmä na základe slabšieho dopytu po leteckých prepravách zo segmentu automotive.

DACHSER stavia na svojom motore rastu
DACHSER stavia na svojom motore rastu

Rast výnosov je v kontraste s poklesom počtu zásielok a tonáže. Počet zásielok sa znížil o cca 3,7 percent z 83,7 na 80,6 miliónov, ale tonáž zásielok v medziročnom porovnaní klesla len mierne, približne o 1 percento, zo 41,4 na 41 miliónov ton. "Keď sa v ekonomike otočí vietor, kvalita a spoľahlivosť nadobúdajú ešte väčší význam ako predtým," hovorí Bernhard Simon, CEO spoločnosti DACHSER, a dodáva, "o to väčší záujem máme na tom, aby boli naši zamestnanci kvalifikovaní a motivovaní, a preto neustále investujeme do našej siete, našich procesov a nášho IT. "

Keď sa v ekonomike otočí vietor, kvalita a spoľahlivosť nadobúdajú ešte väčší význam ako predtým. O to väčší záujem máme na tom, aby boli naši zamestnanci kvalifikovaní a motivovaní, a preto neustále investujeme do našej siete, našich procesov a nášho IT. 

Bernhard Simon, CEO spoločnosti DACHSER

Obchodná oblasť DACHSER Road Logistics, ktorá zahŕňa pozemné prepravy a skladovanie priemyselného tovaru (European Logistics) a potravín (Food Logistics), stále zaručuje stabilitu a zároveň je dynamickým motorom rastu spoločnosti. V roku 2019 zvýšila oblasť Road Logistics svoj konsolidovaný čistý výnos o 2,9 percenta zo 4,47 na 4,60 miliárd eur. Obchodná divízia European Logistics k tomu prispela 3,63 miliardami eur (nárast o 2,4 percenta). "Medzinárodná preprava zostala silná a pozitívny vývoj zaznamenala v celej Európe aj kontraktná logistika. Aj keď sa situácia na trhu nákladnej dopravy v priebehu roka 2019 uvoľnila, nedostatok vodičov a odborných pracovných síl v Nemecku a mnohých ďalších európskych krajinách zostáva pre nás aj naďalej tou najnaliehavejšou výzvou, "uvádza Bernhard Simon.

Najsilnejší rast dosiahla v roku 2019 obchodná divízia Food Logistics. V oblasti logistiky potravín vzrástli tržby spoločnosti DACHSER o 5,1 percenta z 917 na 964 miliónov eur. Počet odbavených zásielok klesol o 1,7 percenta, zatiaľ čo tonáž zásielok zaznamenala mierny nárast o 0,6 percenta. "Logistika potravín je už niekoľko rokov spoľahlivým pilierom nášho obchodného modelu," vysvetľuje Bernhard Simon, a dodáva, "Aliancie s našimi partnermi Európskej potravinovej sieti/ European Food Network sa ukázali ako mimoriadne stabilné a plodné."

Obchodná oblasť Air & Sea Logistics zaznamenala v roku 2019 pokles tržieb o 4,1 percento z 1,19 na 1,14 miliárd euro, počet zásielok sa znížil o 5,6 percent. "V leteckých a námorných prepravách pociťujeme dôsledky obchodnej klímy, ktorá je veľmi nestála a výrazne ovplyvnená prerušeniami svetového obchodu," hovorí Bernhard Simon, "v našej  nákladnej leteckej doprave sa prejavil najmä slabý dopyt po prepravách zo segmentu automotive v Nemecku." V roku 2019 DACHSER urobil kroky na zabezpečenie budúcnosti tejto obchodnej oblasti. To zahŕňa rozšírenie zákazníckeho portfólia o segmenty Life Sciences / Pharma a tiež Fashion & Sports, rovnako ako rozšírenie služieb železničných prepráv po Novej hodvábnej ceste. Letecká a námorná preprava, najmä v oblasti LCL (námorná zberná služba), boli ešte viac prepojené s európskou sieťou pozemných prepráv. Navyše, dokončená bola implementácia vlastného informačného systému pre manažment prepráv s názvom Othello. "Do polovice roka 2020 budeme 99 percent všetkých zásielok realizovať s našim vlastným informačným systémom pre management prepráv. Zvýšenie efektivity a produktivity, ktorú tým dosiahneme, nám umožní vytvárať pre našich zákazníkov ďalšiu pridanú hodnotu, "uvádza Bernhard Simon.

Kríza v dôsledku nového koronavírusu: Ukotvenie stability v ťažkých časoch

S cieľom ďalšieho zlepšovania kvality služieb investoval DACHSER ako rodinná spoločnosť v minulom roku 151 miliónov eur do výstavby či rozšírenia prekládkových hál a skladov, do IT systémov a technického vybavenia. Pre tento rok sú investície naplánované v rovnakom rozsahu. Avšak kvôli prepuknutiu koronavírusu bude musieť DACHSER, rovnako ako mnoho iných spoločností, svoje ciele upraviť.

Bernhard Simon k tomu uvádza: "Konečné dopady na naše podnikanie je ťažké predvídať. Jediné, čo môžeme urobiť je, že situáciu budeme každý deň prehodnocovať a budeme na ňu aktívne a flexibilne reagovať. Zníženie objemov v oblasti logistiky priemyselného tovaru je v dôsledku aktuálneho obmedzenia obchodných aktivít, najmä v Španielsku a vo Francúzsku nevyhnutné. Pokiaľ však ide o naše portfólio služieb a štruktúru zákazníkov, zámerne je budujeme na čo najširšej platforme tak, aby sme sa vedeli dobre prispôsobovať novým scenárom. Ako poskytovateľ logistiky sme kľúčovým článkom v dodávateľskom reťazci pre potravinársky sektor a tu tiež počítame s relatívne stabilným biznisom.

Podiel vlastného kapitálu sa spoločnosti DACHSER v roku 2019 podarilo ďalej navýšiť, a to na viac ako 57 percent. DACHSER v súčasnosti zamestnáva približne 31 000 ľudí, to je najviac v celej histórii spoločnosti. "Sme na to veľmi hrdí, pretože naši zamestnanci sú srdcom a chrbticou služieb, ktoré poskytujeme. Zabezpečenie pracovných miest v roku 2020 je preto našou najvyššou prioritou," hovorí Bernhard Simon a uzatvára, " tiež chceme zostať stabilným a spoľahlivým partnerom pre zákazníkov a subdodávateľov. Férovými cenami a férovým odmeňovaním spoločne prekonáme koronavírusovú krízu a položíme tak základy pre budúci rast."

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova