DACHSER sa sústreďuje na udržateľný rast

V roku 2018 DACHSER opäť zaznamenal výrazný rast. Poskytovateľ logistických služieb zvýšil svoje konsolidované čisté príjmy o 5,5 percenta na 5,57 miliárd euro. Rovnako ako v minulom roku narástlo množstvo zásielok, a to o 2,5 percenta na 83,7 milióna. Ich objem vzrástol o 3 percentá na 41,3 miliónov metrických ton. Rekordnú výšku dosiahol aj celkový počet zamestnancov DACHSER. V roku 2018 ich bolo 30 609, čo je o 1 511 viac ako v predchádzajúcom roku.

DACHSER pursues sustainable growth

Globálny rast tohto poskytovateľa logistických služieb bol opäť podporovaný ekonomickými podmienkami. Avšak, niektoré výzvy sa stali zjavnejšími: nedostatok profesionálnych vodičov a logistických operátorov, potenciálne hluché miesta zapríčinená výraznými sezónnymi špičkami a nedostatkom kapacít. Ďalej je tu vzrastajúca neistota ohľadom limitov pre dieselové vozidlá, Brexitu a budúcich medzinárodných obchodných vzťahov. „V roku 2018 bolo jasné, že sa logistika musí vysporiadať s obmedzeným množstvom zdrojov,“ vysvetľuje Bernhard Simon, CEO DACHSER SE. „Je preto dôležité riešiť rast a vysporiadať sa s ním takým spôsobom, aby sme udržali kvalitu, procesy a cenu v zdravej rovnováhe. Naši zamestnanci aj zákazníci môžu profitovať iba z udržateľného rastu.“

Je preto dôležité riešiť rast a vysporiadať sa s ním takým spôsobom, aby sme udržali kvalitu, procesy a cenu v zdravej rovnováhe. Naši zamestnanci aj zákazníci môžu profitovať iba z udržateľného rastu.

Bernhard Simon, CEO DACHSER SE

Detailný pohľad

V oblasti cestnej logistiky Road Logistics – ktorá zahŕňa prepravu a skladovanie priemyselného tovaru (European Logistics) a jedla (Food Logistics) – zaznamenal DACHSER v roku 2018 opäť dynamický rast a navýšil svoj čistý konsolidovaný príjem o 6,6 percenta na 4,47 miliardy eur.
Najsilnejší nárast čistého príjmu zaznamenala oblasť európskej logistiky European Logistics (EL), a to až o 7 percent na 3,55 miliárd euro. Množstvo zásielok aj ich objem vzrástol o 3,1 percenta. „Všetky štyri regionálne obchodné jednotky výrazne napomohli posilnenie siete. A práve vďaka sieti v exportnom businesse je zaručený pokračujúci rast a vplyv na vzájomný rast,“ hovorí Simon.
Taktiež oblasť potravinovej logistiky Food Logistics DACHSER vykazuje za rok 2018 vysoké čísla. Konsolidovaný čistý príjem vzrástol o 5,3 percenta na 917 miliónov euro. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet zásielok nijako výrazne nezmenil, čo však bolo kompenzované dvojpercentným nárastom ich objemu. „Pokračujeme v stratégii zameranej na kvalitu našich služieb a vypláca sa to. Food Logistics DACHSER zaznamenáva už niekoľko rokov pozitívny vývoj a v národnej preprave a v zmluvnej logistike generuje rast. Môžeme tiež vidieť postupné narastanie cezhraničnej dopravy,“ komentuje Simon. „Na druhej strane, na tento segment ťažko dolieha nedostatok skladovacích priestorov a vodičov v kombinácii so sezónnou fluktuáciou objemov.“
Na poli leteckej a námornej logistiky Air & Sea Logistics sa opäť prejavila volatilita. V dôsledku výmenných kurzov, zníženia sadzieb za prepravu a pokles tonáže na trase Čína – Európa konsolidovaný čistý príjem stagnuje na zhruba 1,19 miliardách euro. 2,9 percentný pokles v počte dodávok bol vyvážený nárastom objemu – predovšetkým v lodných nákladoch – o 6,6 percenta. „Do roku 2020 plánujeme nahradiť všetky jednotlivé riešenia naším systémom prepravného manažmentu Othello, ktorý sme v rámci firmy vyvinuli. V roku 2018 sme dokončili zavedenie systému v Číne, čím sme položili základný kameň celého projektu,“ vysvetľuje Simon. „Kľúčom k udržateľnému rastu leteckej a námornej prepravy je perfektné zvládnutie všetkých rozhraní a hlboká integrácia našich logistických systémov. Ako sme videli na príklade našej európskej pozemnej dopravy, investície do integrácie a štandardizácie sa v tomto prípade tiež oplatia.“

Investície do siete a personálu

V čase zmenšujúcich sa zdrojov je investícia do personálu, kapacít a inovácií rozhodujúca pre pokračujúci rozvoj DACHSER. V roku 2018 investovala spoločnosť 126 miliónov eur do rozvoja logistických zariadení, IT systémov a technického vybavenia. Pre rok 2019 má na tento účel vyčlenených 234 miliónov eur. DACHSER tiež kladie veľký dôraz na tréningové programy a tento prístup sa ukázal ako nesmierne úspešný, predovšetkým pokiaľ ide o profesionálnych vodičov. „V súčasnosti máme v rámci tréningového programu DACHSER Service & Ausbildungs GmbH na profesionálnych vodičov 207 ľudí, čo z nás robí jedno z najväčších tréningových centier pre vodičov v Nemecku. V ďalšom kroku sa zameriame tiež na implementáciu programov pre logistických operátorov v prepravných termináloch a skladoch,“ hovorí Simon.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás