späť
Správy Tlačové správy

DACHSER ponúka železničnú prepravu medzi Európou a Áziou

Medzinárodný dodávateľ logistických služieb DACHSER ponúka časovo a nákladovo optimalizovanou alternatívu leteckej a námornej prepravy – prepravu po železnici. Na prepojenie hospodárskych oblastí spoločnosť využíva tzv. Novú hodvábnu cestu a Transsibírsku magistrálu.

DACHSER ponúka železničnú prepravu medzi Európou a Áziou

„Železnica je vždy rozumným riešením vo chvíli, keď je preprava po mori príliš pomalá a letecká doprava príliš nákladná,“ hovorí Thomas Krüger, Managing Director Air & Sea Logistics pre región EMEA spoločnosti DACHSER. Napríklad preprava po železnici medzi Európou a Áziou trvá 16 až 22 dní, zatiaľ čo námorná preprava zaberie 28 až 36 dní. Navyše čo sa týka emisií skleníkových plynov, železničná preprava vyprodukuje až o 90 percent menej CO2 než preprava letecká.

Vďaka úzko prepojenej európskej

Vďaka úzko prepojenej európskej sieti 363 vlastných a 68 partnerských pobočiek zabezpečuje DACHSER pozemnú prepravu kusových (LCL) aj celokontajnerových (FCL) zásielok z 37 európskych krajín. Tie sú konsolidované v štyroch centrálne umiestnených železničných termináloch v Duisburgu, Hamburgu, Varšave a vo Viedni/Bratislave, bezpečne naložené do kontajnerov a odovzdané prevádzkovateľom železnice. Potom sa kontajnery vydávajú na takmer 11 tisíc kilometrov dlhú cestu. Vlaky môžu využiť dve trasy: južný koridor čiže Nová hodvábna cesta vedie Bieloruskom, Ruskom a Kazachstanom až do Číny. Druhým variantom je severný koridor alebo tiež Transsibírska magistrála, ktorá prechádza Bieloruskom a Sibírou, potom sa stáča k juhu a pokračuje smerom dole cez severovýchodné Čínu až do obchodných centier krajiny.

V konečnej stanici v čínskom vnútrozemí DACHSER zabezpečuje colné odbavenie a nadväzujúcu prepravu do Číny a ďalších ázijských krajín prostredníctvom vlastnej siete Air & Sea Logistics alebo prostredníctvom svojich partnerov. V 11 krajinách ázijsko-pacifického regiónu má spoločnosť 49 pobočiek. Železničnú prepravu LCL a FCL zásielok ponúka DACHSER samozrejme v oboch smeroch: z Európy do Číny aj opačne z Číny do Európy. V Šanghaji, Šenzene a Hamburgu je výhradne pre zákazníkov DACHSERu k dispozícii špeciálna služba pre rezerváciu železničných služieb. Pevne daný čas prepravy, nepretržité sledovanie zásielok na želanie zákazníka a veľký počet odchodov po celý týždeň umožňujú precízne plánovanie a transparentnosť v celom procese prepravy.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás