späť
Správy Tlačové správy

DACHSER pomáha pomáhať

Poskytovateľ logistických služieb DACHSER Slovakia pomohol nadácii ÚSMEV AKO DAR s dodávkou materiálnej podpory. Vozidlo vypravené iba na túto udalosť, prepravilo palety zo Sereďe do SPDDD Úsmev ako dar o.z. na Ševčenkovej ulici v Bratislave.

DACHSER SLOVAKIA pomaha!

„Náš klient BIC SLOVAKIA, pre ktorého pracujeme už takmer 8 rokov a ktorému zabezpečujeme doručovacie služby v Nemecku, Rakúsku, Českej Republike, Maďarsku a na Slovensku, prišiel s nápadom poskytnúť materiál pre nadáciu a my sme ho podporili v realizácii. Myslíme si, že práve teraz je potrebné nezabudnúť na pomoc neziskovým organizáciám, ktoré sú teraz pod väčším tlakom, či už z dôvodu nedostatku prostriedkov, ktoré sú alokované iným smerom, alebo potrebujú zamestnancov, ktorí sú teraz doma s deťmi,“ vysvetľuje Martin Štiglinc, Sales Manager European Logistic DACHSER Slovakia. V pondelok, 26. októbra, bolo 5 paliet s nákladom pasteliek, voskoviek, lepidiel a ďalších kancelárskych potrieb distribuovaných nadácií ÚSMEV AKO DAR, ktorá ich bude ďalej zdieľať detským domovom alebo rodinám v núdzi.

ÚSMEV AKO DAR

ÚSMEV AKO DAR je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou na Slovensku, ktorá pôsobí v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode z týchto centier. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu a buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi. Sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova