DACHSER bodoval v zákazníckej spokojnosti

DACHSER vykonáva prieskumy spokojnosti u svojich zákazníkov v spolupráci s nezávislým inštitútom pre prieskum trhu viac ako desať rokov. Posledný prieskum uskutočnený v lete minulého roka potvrdil dobré výsledky predchádzajúcich rokov. Ten ukázal vysokú emočnú lojalitu zákazníkov k tejto rodinnej spoločnosti.

DACHSER pravidelne a systematicky vyhodnocuje spokojnosť zákazníkov

Globálneho prieskumu sa zúčastnili existujúci zákazníci spoločnosti. Tí potvrdili trvalo vysokú úroveň spokojnosti so spoločnosťou DACHSER. V porovnaní s ostatnými poskytovateľmi služieb v B2B sektore sa DACHSER umiestnil v prvej tretine spoločností, teda vysoko nad priemerom. Prieskum je vykonávaný pravidelne a systematicky s cieľom získať vierohodný obraz o sentimente zákazníkov. Na základe toho môže spoločnosť DACHSER svoje služby priebežne kontrolovať, modifikovať ich a neustále zlepšovať.

Kvantitatívneho prieskumu sa zúčastnilo okolo 19 percent pravidelných zákazníkov z celého sveta. Prieskum bol vykonaný online, metódou CAWI, ktorá sa bežne používa v empirických prieskumoch trhu. Spoločnosť DACHSER považuje za dôležité, že ako prieskum, tak aj analýza boli vykonané v súlade s vedeckými štandardmi objektivity, spoľahlivosti a validity.

Emocionálny vzťah ako hlavný hýbateľ spokojnosti

Celkovo je emocionálny vzťah so spoločnosťou DACHSER kľúčovým faktorom vysokej úrovne spokojnosti. Pritom rozhodujúcimi faktormi je nadviazanie úzkeho obchodného vzťahu a prejavené uznanie. Ďalšie závery ukázali, že zákazníci chápu náročné časy v logistike, ale je tu aj priestor pre ešte lepšiu konštruktívnu spätnú väzbu a konkrétne prístupy k riešeniam, napríklad v zákazníckom servise. Zákazníci naopak výslovne chválili napríklad servis, ale aj ústretovosť a kompetentnosť zamestnancov, vodičov a vodičiek, ktoré vyzdvihovali ako odlišnosti od ostatných poskytovateľov služieb.

Na základe výsledkov prieskumu spokojnosti zákazníkov vypracováva spoločnosť DACHSER konkrétne odporúčania pre jednotlivé obchodné divízie a pobočky s cieľom udržať svoje služby na trvale vysokej úrovni a neustále ich zlepšovať.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova