späť
Informácie o trhu Správy

DACHSER a organizácia terre des hommes podporujú rodiny na Ukrajine

Dlhodobí partneri DACHSER a nezisková organizácia terre des hommes spustili spoločný projekt v ukrajinských mestách Charkov, Dnipro, Ľvov a Užhorod. Projekt poskytne deťom, dospievajúcim a ich rodinám terapeutickú pomoc zameranú na spracovanie tráum spôsobených vojnou.

 

Od augusta 2022 spustili dlhoroční partneri DACHSER a terre des hommes spoločný projekt v ukrajinských mestách Charkov, Dnipro, Ľvov a Užhorod.

Vojna na Ukrajine zúri už viac ako štyri mesiace. Približne 15 miliónov ľudí muselo opustiť svoje domovy a utiecť z východnej a južnej časti svojej krajiny. Viac ako 8 miliónov ľudí bolo nedobrovoľne presídlených a momentálne žijú v ostatných častiach Ukrajiny.

Mnoho rodín bolo rozdelených  z dôvodu vojnových udalostí, či v snahe utiecť pred vojnou. V dôsledku toho sa musia deti a dospievajúci vyrovnávať nielen s úplne novým prostredím, ale aj s neprítomnosťou alebo dokonca smrťou rodičov, či ostatných opatrovníkov. Vzhľadom na to, že koniec tejto extrémnej situácie je stále v nedohľadne, nemôže Ukrajina poskytovať takzvané nízko prahové (ľahko dostupné) možnosti psychosociálnej a terapeutickej liečby. Tie sú nevyhnutne potrebné, aby pomohli deťom a dospievajúcim spracovať ich skúsenosti s násilím a traumami a dosiahnuť stabilitu v ich novej situácii.

V súvislosti s riešením tejto situácie poskytuje DACHSER a terre des hommes pomoc v spolupráci s lokálnym partnerom projektu Voskok-SOS, ktorý na Ukrajine zostavil medzinárodný tím 20 psychoterapeutov. Psychosociálne terapie pomáhajú nielen traumatizovaným deťom a dospievajúcim, ale aj ich rodičom a ostatným opatrovníkom, s nadobudnutím zručností potrebných na vysporiadanie sa so situáciou.  Tieto služby budú v budúcnosti ponúkané po celej krajine, ale momentálne sa projekt zameriava na mestá Dnipro a Charkov, a tiež západné mestá Ľvov a Užhorod, kde sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo utečencov.

Udržateľný sociálny záväzok

„Vojna na Ukrajine spôsobuje nesmierne ľudské utrpenie najmä rodinám, ktoré čelia násiliu a boli rozdelené,“ hovorí Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER, a dodáva: „našou prvou prioritou bolo zabezpečiť, aby ľudia na Ukrajine mali priame dodávky tovaru a potravín. Teraz je potrebné poskytnúť deťom a dospievajúcim utečencom psychosociálnu pomoc. Ako rodinná spoločnosť sa chceme trvalo a dlhodobo angažovať v sociálnej pomoci na Ukrajine.“

DACHSER sa zaviazal finančne podporiť tento projekt a do konca roku 2023 poskytnúť 160 000 eur.

Pokiaľ by ste  mali záujem osobne prispieť na projekt pomoci spoločnosti DACHSER a terre des hommes, prosím využite nasledujúce bankové spojenie:

IBAN: DE65 2659 0025 1000 7008 04

Do poznámky pre príjemcu uveďte prosím: DACHSER Ukraine

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova