späť
Správy Tlačové správy

DACHSER European Logistics - váš spoľahlivý partner v dobrých aj v zlých časoch

Sme radi, že vám môžeme povedať, že napriek obrovským výzvam spôsobených krízou COVID-19, Európska sieť logistiky spoločnosti DACHSER naďalej funguje so svojou obvyklou vysokou spoľahlivosťou tak, aby splnila vaše dôležité obchodné požiadavky.

DACHSER, váš rodinný partner, sa vynasnaží dodržať svoje záväzky týkajúce sa služieb a cien. Prijali sme rozsiahle opatrenia na zabezpečenie nepretržitej dodávky tovaru v celej Európe a sme si plne vedomí obrovskej zodpovednosti, ktorú máme za vaše podnikanie a za spoločnosť všeobecne. 
Čelíme vážnym výzvam a vznikajú dodatočné náklady, rovnako ako všetkým organizáciám v našom odvetví. Avšak s vedomím, že takmer všetky odvetvia a zákazníci spoločnosti DACHSER čelia podobnej situácii, chceli sme vám dať silný signál, že spoločnosť DACHSER s vami zostáva v partnerstve:

DACHSER predstavuje stabilitu a spoľahlivosť aj v ťažkých časoch. Nebudeme preto zavádzať všeobecný príplatok „COVID-19“ pre zásielky v zbernej sieti DACHSER. Namiesto toho by sme chceli obnoviť náš záväzok voči vám, že sa budeme držať našich dohodnutých taríf a zatiaľ budeme udržiavať naše sadzby pre domáce a medzinárodné zberné zásielky.

Radi by sme s vami ešte bližšie spolupracovali na vývoji riešení súčasných a budúcich výziev. Okrem toho veríme, že sa môžeme spoľahnúť na vašu flexibilitu pri prispôsobovaní dodacích lehôt alebo úrovní služieb, ak je to potrebné, a na vašu spoľahlivosť dodržiavaním dohodnutých platobných podmienok založených na našej vzájomnej dôvere a spolupráci.

Stojme bok po boku aj v týchto náročných časoch!

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova