späť
Informácie o trhu Správy

Brexit - aktuálne informácie

Ako je už známe, predčasné všeobecné voľby do Dolnej snemovne sú naplánované na 12. decembra 2019 vo Veľkej Británii. EÚ sa tiež dohodla na predĺžení termínu Brexitu do 31. januára 2020. Nebezpečenstvo neuzavretia dohody sa preto zatiaľ odvracia. Ak sa dohoda o dojednanej zmluve dosiahne pred 31.01.2020, dohodnuté prechodné obdobie zostane v platnosti do 31.12.2020.

Bez ohľadu na to, či ide o „mäkký“ alebo „tvrdý“ Brexit, colný orgán príslušného príjemcu je nevyhnutný na spracovanie zásielok do a zo Spojeného kráľovstva. Preto žiadame všetkých našich zákazníkov, aby naďalej informovali svojich príjemcov, aby nám poskytovali informácie o príslušnom colnom orgáne.

Budeme vás informovať o ďalšom vývoji.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova