späť
Informácie o trhu Správy

Bezpečnosť informácií v DACHSERi

Nedostatočne chránené informácie predstavujú významný rizikový faktor, ktorý dokonca ohrozuje existenciu spoločností, pretože sú terčom čoraz častejších kybernetických útokov. V logistike, ktorá je na mnohých miestach mimoriadne závislá od fungujúcich IT, sú spoľahlivé a bezpečné dodávateľské reťazce v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ochrana údajov a dôveryhodnosť je preto pre DACHSER najvyššou prioritou.

V súčasnosti sa hekerské útoky vykonávajú čoraz cielenejšie a profesionálnejšie prostredníctvom tzv. ransomvérových útokov. Ak existuje zraniteľnosť, hekeri preniknú do podnikových IT systémov, zašifrujú dôležité údaje, ako sú informácie o zamestnancoch alebo finančné údaje, a hrozia zverejnením citlivých údajov. Pred poskytnutím kľúča k zašifrovaným údajom potom požadujú výkupné. Okrem výkupného má útok za následok vysoké náklady na obnovu IT. Čím dôležitejšia je digitálna časť spoločnosti, tým vyššia je hodnota hrozby.

Logistika je oblasťou, ktorá je obzvlášť závislá od fungujúcich IT: vysoko komplexné a optimalizované hodnotové reťazce môžu v digitálnom svete fungovať len vtedy, ak sa príslušné informácie spracúvajú nepretržite, správne, dôverne a v súlade s právnymi požiadavkami na tok tovaru. Preto sa v posledných rokoch výrazne zvýšil význam informačnej bezpečnosti aj v logistike.

Spoločnosť DACHSER si uvedomuje dôležitosť bezpečnosti IT, a preto ponúka vysokú úroveň informačnej bezpečnosti, čo je aj hlavnou úlohou nového oddelenia IT a vývoja. Spoločnosť DACHSER IT bola tiež jedným z prvých poskytovateľov logistických služieb, ktorí získali certifikát ISO/IEC 27001, hlavný medzinárodný štandard pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS), najdôležitejší certifikát pre kybernetickú bezpečnosť.

Okrem toho spoločnosť DACHSER prijíma organizačné, technické a konštrukčné opatrenia na ochranu údajov zákazníkov, pravidelne investuje do zabezpečenia vlastných systémov a každoročne vykonáva audity na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti a aktualizáciu certifikátov. Organizačné aspekty zahŕňajú dohody o dôvernosti s tretími stranami, usmernenia pre používateľov IT, bezpečné pripojenie mobilných pracovných staníc, implementáciu nariadenia o bezpečnosti IT a GDPR alebo komplexnú organizáciu incidentov medzi IT a prevádzkou. Technické opatrenia zahŕňajú antivírusovú ochranu, ochranu proti nevyžiadanej pošte, zabezpečenie proti poruchám, plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí a pravidelné zálohovanie všetkých kritických údajov. Prevádzka nezávislých, najmodernejších a paralelných dátových centier, vysoký štandard bezpečnosti na pobočkách alebo záložné systémy na zabezpečenie napájania decentralizovanej IT bezpečnosti patria medzi projektové opatrenia, ktoré spoločnosť DACHSER uplatňuje na zabezpečenie vysokej úrovne informačnej bezpečnosti.

Údaje zákazníkov v spoločnosti DACHSER sú chránené najmä šifrovaním pri prenose skutočne všetkými kanálmi a podliehajú koncepcii autorizácie na ochranu pred neoprávneným zobrazením alebo manipuláciou.

Vďaka týmto komplexným opatreniam predchádzame hospodárskym škodám, chránime seba a svojich zákazníkov pred zlyhaním systému i útokmi hekerov a zaručujeme bezpečné a dôveryhodné zaobchádzanie s údajmi v celom prepravnom reťazci.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova