Kariéra Mediaroom

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics – váš partner pre bezpečnú a spoľahlivú logistiku

S divíziou DACHSER Life Science a Healthcare Logistics máte partnera, ktorý spĺňa prísne požiadavky na prepravu produktov v oblasti prírodných vied a zdravotníckych produktov. S logistickými odbornými znalosťami a globálnou sieťou spoločnosti DACHSER dokážeme zorganizovať prepravu urgentných a často aj citlivých zásielok v súlade s mimoriadne komplexnými regulačnými rámcami takmer do všetkých kútov sveta. Veľký dôraz kladieme na správne zaobchádzanie s vašimi výrobkami, pričom zohľadňujeme tie najvyššie normy kvality a bezpečnosti. Okrem toho spĺňame osobitné požiadavky v oblasti prírodných vied a zdravotníctva v kombinácii s naším radom štandardizovaných a špecializovaných logistických služieb spoločnosti DACHSER.

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics
DACHSER Life Science and Healthcare Logistics

Spoľahlivé partnerstvo

Ponúkame komplexné a holistické logistické služby v celom reťazci zdravotnej starostlivosti – od klinických skúšok až po liečbu. Naše inovatívne IT riešenia, ako aj sila a možnosti integrácie globálnej siete spoločnosti DACHSER zabezpečujú bezproblémovú implementáciu dodávateľských reťazcov na trhu zdravotnej starostlivosti.

Udržiavame úzke partnerské vzťahy s našimi zákazníkmi a veľmi dbáme na to, aby sa s farmaceutickými a medicínskymi výrobkami počas prepravy zaobchádzalo s maximálnou starostlivosťou a dokonale v súlade s právnymi požiadavkami.

Naše portfólio služieb

 • Certifikované normy v oblasti bezpečnosti a kvality: Náš systém riadenia kvality je založený na osvedčených postupoch v oblasti distribúcie (HDP)
 • Globálne, multimodálne logistické riešenia pre oblasť zdravotnej starostlivosti od začiatku až do konca, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám zákazníkov
 • Osvedčenia IATA CEIV Pharma
 • Pokrýva všetky bežné teplotné rozsahy (-10 °C alebo nižšie, +2 °C až +8 °C, +2 °C až +25 °C a +15 °C až +25 °C)
 • Automatizované a digitalizované procesy na kontrolu všetkých fyzických krokov v rámci dodávateľského reťazca
 • Vysoká úroveň flexibility a spoľahlivosti
 • Optimalizácia nákladov a procesov
 • Školení odborníci pre oblasť prírodných vied a zdravotnej starostlivosti na celom svete
 • Služby s pridanou hodnotou pre zákazníka (napr. dodanie a kalibrácia obalov a záznamníkov údajov)
 • Pripojenie k európskej sieti pozemnej dopravy prostredníctvom divízie DACHSER European Logistics (pri okolitej teplote, bez požiadaviek GDP)
 • Spoľahlivé spojenia leteckej a námornej nákladnej dopravy s divíziou DACHSER Air & Sea Logistics

Vytváranie globálnych sietí logistických reťazcov

Naše odborné znalosti a naše dlhodobé vzťahy so zákazníkmi hovoria za seba. Už mnoho rokov realizujeme a optimalizujeme dodávateľské reťazce pre výrobcov farmaceutických výrobkov a vakcín pre širokú škálu aplikácií a pre výrobcov zdravotníckych technologických zariadení, aktívnych farmaceutických zložiek (API), voľnopredajných produktov, spotrebných materiálov a veterinárnych liekov.

Vďaka službám DACHSER Road Logistics, DACHSER Air & Sea Logistics a DACHSER Rail Services máte rýchly a bezpečný prístup na všetky trhy predaja a obstarávania na celom svete. Môžete využívať výhody našej komplexnej globálnej siete a bezproblémového prepojenia našich dopravných systémov.

Vašu dopravu organizujeme ako všeobecný náklad alebo kompletný náklad, prostredníctvom komplexných služieb leteckej nákladnej dopravy, celokontajnerových zásielok (FCL) a kusových zásielok (LCL). Prostredníctvom nášho produktového radu entargo pre zásielky bez regulácie teploty a bez požiadaviek GDP v rámci Európy ponúkame maximálnu flexibilitu a transparentnosť, pokiaľ ide o čas prepravy a časové okná dodania, ako aj štandardizované procesy s optimalizovanými nákladmi.

Podrobné informácie o divízii DACHSER Life Science and Healthcare Logistics

Služby leteckej nákladnej dopravy pre tie najvyššie nároky

V obchodnej oblasti leteckej a námornej logistiky ponúkame našim zákazníkom komplexné logistické služby od štandardnej leteckej prepravy až po prémiové a špeciálne expresné služby. Pokrývame všetky bežné teplotné rozsahy, používame pasívne obaly a tepelné kryty podľa špecifikácií a podľa potreby poskytujeme aktívne chladné nádoby alebo pokročilé pasívne nádoby.

Vysoké štandardy bezpečnosti, zabezpečenia a kvality na celom svete

Náš systém riadenia kvality je založený na požiadavkách GDP (správna distribučná prax) a je centrálne riadený globálnym tímom. Dodržiavame požiadavky GDP a získali sme osvedčenie IATA CEIV Pharma na troch kontinentoch. V súlade s prísnymi požiadavkami v oblasti prírodných vied a zdravotnej starostlivosti zabezpečujeme, aby boli pre komplexné úlohy k dispozícii špeciálne vyškolení pracovníci. Pri auditoch, ktoré vykonávajú naši zákazníci, neustále preukazujeme, že plníme potrebné požiadavky.

Pokiaľ ide o možné odchýlky alebo nezrovnalosti, definovali sme a úspešne implementovali komplexný proces – CAPA (preventívne a nápravné opatrenia) – ktorý sa všeobecne uplatňuje. Máme subdodávateľský systém, ktorý je v súlade s požiadavkami GDP. Na tento účel kontrolujeme našich subdodávateľov prostredníctvom globálneho systému riadenia a vykonávame audity, aby sme zabezpečili dodržiavanie štandardov kvality vo všetkých oblastiach. Integrita produktov v súlade s právnymi predpismi v príslušnej krajine alebo regióne a splnenie bezpečnostných očakávaní sú pre nás povinné.

Optimalizácia našej uhlíkovej stopy s udržateľnou logistikou

Zameranie sa na budúcnosť a ďalšie generácie je základom filozofie spoločnosti DACHSER. Ekologická a sociálna udržateľnosť sú hlboko zakorenené podnikové hodnoty a tvoria neoddeliteľnú súčasť našich každodenných činností. Vyvíjame nové prispôsobené postupy na efektívne a udržateľné vykonávanie finálneho doručovania a využívame ich v každodennej činnosti. Osobitnú pozornosť venujeme zníženiu emisií CO2 počas prepravy prostredníctvom vysokej úrovne využitia prepravnej kapacity našich vozidiel, používania dvojpodlažných prívesov a čoraz rozšírenejšieho používania elektrických nákladných vozidiel na distribúciu v meste. Taktiež používame opakovane použiteľné obaly a opakovane použiteľné riešenia na záznam údajov/teploty.

Kontakt Netka Hohlfeld Vedúca oddelenia Life Science and Healthcare Logistics