Kariéra Mediaroom

Naše informačné technológie zabezpečujú bezpečnosť a transparentnosť

Plynulé, globálne integrované logistické služby založené na výkonných a inteligentných informačných technológiách. Vďaka našej informačnej logistike vynikáme ako technologický inovátor a hnacia sila logistického priemyslu. Potvrdením sú mnohé inovácie, ktoré sme zaviedli, vrátane hlavných systémov DACHSER Domino, Mikado a Othello,  centra EDI ako centrálnej komunikačnej platformy alebo nášho portálu eLogistics, ktorý vám umožňuje riadiť vaše objednávky online. Náš nástroj ActiveReport, pre riadenie procesov v dodávateľskom reťazci, predstavuje tie najvyššie štandardy v automatickom monitorovaní zásielok.

Naše IT riešenia významne prispievajú k optimalizácii logistickej bilancie vašej spoločnosti, pričom vám naše štandardizované globálne zosieťované systémy umožňujú efektívne konfigurovať vaše procesy a poskytujú vysokú kvalitu dát.

Flexibilné, inteligentné softvérové ​​riešenia pre tie najvyššie požiadavky na logistiku

Kvalita prostredníctvom inovácií: S našimi početnými interne vyvinutými softvérovými riešeniami dokážeme splniť požiadavky vašich celosvetových zásielok a služieb skladovania. Naša logistika riadená pomocou IT vám poskytuje maximálnu flexibilitu vo všetkých oblastiach.  To vytvára transparentnosť vo všetkých logistických oddeleniach, zatiaľ čo homogénne systémy zabezpečujú konzistentný tok informácií. Týždenné aktualizácie zabezpečujú, že všetky pobočky spoločnosti DACHSER uplatňujú celosvetovo jednotný štandard. Zamestnávame viac ako 600 centralizovaných a decentralizovaných IT špecialistov v našej korporátnej IT divízii v Kemptene a Malschi v Nemecku, vo francúzskom Chanvierre a taktiež v regionálnom riaditeľstve America, APAC a Iberia. Okrem toho vám približne 250 IT koordinátorov v pobočkách na celom svete ponúka osobnú IT podporu s lokálnou pôsobnosťou priamo na mieste.

Ponúkame tiež:

  • Záložné spojenia pre všetky pobočky, ako aj horúcu linku s nepretržitou prevádzkou 
  • Antivírusová a antispamová ochrana vo všetkých aplikáciách
  • Maximálna možná spoľahlivosť a núdzové plánovanie vo všetkých systémoch vo všetkých lokalitách
  • Pravidlá dôvernosti pre všetkých používateľov IT na celom svete
  • Neustály ďalší rozvoj našich vlastných systémov, vývoj IT inovácií v prospech našich zákazníkov a zvyšovanie efektívnosti integráciou našich procesov

Podrobné informácie o DACHSER IT

Naše centrum EDI: Váš systémový zástupca pre hladký tok dát

Globálne logistické procesy založené na informačných technológiách sú funkčné iba v prípade, ak všetci partneri hovoria rovnakým jazykom. Aby sme zabezpečili plynulý, časovo efektívny a spoľahlivý tok informácií medzi účastníkmi, dokonca aj pri komplexných projektoch prevádzkujeme vlastné centrum EDI ako centrálnu komunikačnú platformu elektronickej výmeny dát. EDI (Electronic Data Interchange, teda elektronická výmena dát) je náš systémový tlmočník – konvertuje a prenáša prichádzajúce a odchádzajúce dáta do všetkých pripojených systémov a z nich. Štandardizované a špecifické zákaznícke rozhrania umožňujú rýchlu a nekomplikovanú integráciu všetkých obchodných procesov, ako aj výmenu všetkých relevantných informácií a údajov.

Výhody pre vás:

  • Bezpečnosť procesu: So štandardizovanými a prispôsobenými rozhraniami môžete optimálne integrovať svoje obchodné procesy.
  • Predchádzanie chybám a úspora času: Štandardizované a automatizované pracovné fázy presne riadia vaše logistické procesy.
  • Bezpečnosť a dostupnosť dát: Prostredníctvom centrálnej komunikačnej platformy ste priamo spojení s našimi systémami riadenia prepravy a skladového hospodárstva.
Naša platforma API

Platforma API ponúka zjednodušené pripojenie vášho podniku na naše služby s API. Môžete získať výhody sily IT systému spoločnosti DACHSER v reálnom čase. Navštívte náš portál API a spoznajte naše služby API.

Naše vlastné dátové centrá zabezpečujú ochranu údajov, bezpečnosť a nezávislosť

Bezpečnosť dát má v spoločnosti DACHSER najvyššiu prioritu. Boli sme jedným z prvých poskytovateľov logistických služieb, ktorí získali certifikáciu IT v súlade s normou DIN EN ISO/IEC 27001:2017. V rámci nášho centralizovaného riadenia údajov sme hostiteľmi všetkých dát zákazníkov v našich dátových centrách namiesto prenájmu kapacity serverov od tretích strán. Mať svoju vlastnú počítačovú suverenitu má niekoľko výhod: Vykonávame činnosti podľa nemeckého práva a máme jasné pravidlá. Biometrický prístup do priestorov našich serverov zaručuje maximálnu bezpečnosť. S našimi vlastnými paralelnými dátovými centrami vám môžeme neustále ponúkať najvyššiu dostupnosť a spoľahlivosť.

Najvyššie bezpečnostné štandardy vďaka našej vlastnej IT bezpečnosti

Naši špecialisti z tímu IT bezpečnosti zaisťujú maximálnu bezpečnosť pri správe dát. Globálne jednotné IT štruktúry a štandardizácia IT procesov na centrálnej a decentralizovanej úrovni sú základnými opatreniami na ochranu všetkých dát v systéme - vrátane vášho.

Bezpečné správanie

Rozhovor s IT bezpečnostným technikom DACHSER Christianom Von Rützenom.

Viac o našich zákazníckych aplikáciách

eLogistics
Viac
ActiveReport
Viac