Kariéra Mediaroom

Služby s pridanou hodnotou – pridaná hodnota prostredníctvom outsourcingu

S našimi službami s pridanou hodnotou (VAS) vám ponúkame množstvo dodatočných služieb na optimalizáciu vášho hodnotového reťazca.  Naše komplexné riešenia s pridanou hodnotou sú navrhnuté tak, aby vaša logistika bola efektívnejšia a účinnejšia na zvýšenie svižnosti a schopnosti reagovať pri vašom podnikaní. Outsourcovanie služieb s pridanou hodnotou pri prideľovaní skladových kapacít vám umožní získať cenné zdroje, ktoré môžete využiť na rozšírenie svojej kľúčovej činnosti.

Okrem našej rozsiahlej štandardizovanej ponuky služieb rozvíjame individuálne služby s pridanou hodnotou na požiadanie, ktoré sú individuálne prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám. Všetky procesy sú riadené naším vlastným systémom skladového riadenia Mikado.

Naše služby s pridanou hodnotou

  • Zmiešané balenia 
  • Kompletizácia displejov
  • Označovanie štítkami
  • Multibalenia
  • Akčné príbaly
  • Kompletizácia produktov
  • Vzorkovanie
  • Špeciálne balenie