Kariéra Mediaroom

Naše skladovacie služby – kľúč k úspechu

S viac ako 160 skladmi DACHSER na celom svete, ktoré obsahujú 2,7 milióny paletových priestorov, ide o základnú súčasť našich komplexných riešení dodávateľského reťazca. Vďaka normalizovanej skladovej sieti ponúkame vysokú úroveň kvality, funkčnosti a prevádzkovej kontroly. Bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzate, môžete sa spoľahnúť na spoľahlivú, presnú a účinnú implementáciu, ktorá presne spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Zákazníci kontraktnej logistiky využívajú efektívne procesy

Zákazníci našej kontraktnej logistiky majú prospech hlavne z úzko prepojených a optimálne koordinovaných procesov. Celosvetovo máte prístup k vašim uskladneným tovarom a vyzdvihnutým objednávkam, ako aj k hlbokým znalostiam našich odborníkov o priemysle a k pozoruhodnej hlbokej úrovni našich služieb. Prostredníctvom inteligentných a efektívnych procesov, ako aj flexibilným využívaním zariadení, optimalizujeme tok tovaru v našich skladoch. S našou komplexnou, nepretržite optimalizovanou koncepciou logistiky pre skladovacie a prepravné služby ponúkame našim partnerom nepretržitú podporu na ich trhoch zaobstarávania a predaja.

Výhody skladovania DACHSER 

  • Maximálna flexibilita so systémom Mikado, IT systémom, ktorý sme sami vyvinuli 
  • Špecializované znalosti produktov získané v rôznych priemyselných odvetviach našich zákazníkov
  • Menej rozhraní znamená rýchlejšiu komunikáciu
  • Optimalizácia procesov od odosielateľa ku kupujúcemu prostredníctvom predĺžených časov uzávierky k distribúcii, ako aj predĺženého času na vychystanie tovaru v sklade
  • Flexibilná reakcia na sezónne špičky presúvaním kvalifikovaných pracovníkov v skladovej sieti DACHSER

Podrobné informácie o DACHSER Contract Logistics

Riešenia špecifické pre daný priemysel zaručujú profesionalitu

Všetky návrhy skladu a procesov sú individuálne prispôsobené vašim potrebám. Pokiaľ ide o vaše špecifické požiadavky pre jednotlivé priemyselné odvetvia, manuálne alebo automaticky kombinujeme rôzne systémy skladovania, aby sme pre vás vytvorili optimálne celkové riešenie. V závislosti od produktu používame rôzne formy skladovania, napríklad sklady s vysokými regálmi, blokové sklady, sklady so širokými a úzkymi uličkami alebo sklady malých dielov. S každou položkou sa zaobchádza podľa požiadaviek zákazníka, ako aj podľa právnych požiadaviek. Zabezpečujeme profesionálne skladovanie nebezpečných látok (DACHSER Chem Logistics), ako aj hygienickú manipuláciu a kontrolu teploty v DACHSER Food Logistics alebo služby s pridanou hodnotou (VAS) požadované pre vaše objednávky.

Ste dobre prepojení s naším IT systémom

Vo všetkých prípadoch je počítačová kontrola tovarov v skladoch založená na našom vlastnom systéme skladovej správy Mikado. Tento inovatívny softvér je neoddeliteľnou súčasťou priamo sieťovo prepojených a integrovaných IT riešení DACHSER v rámci celej prepravnej trasy. Nastavíte úroveň integrácie – od ručného webového vkladania objednávky cez službu DACHSER eLogistics až po plne integrovanú výmenu údajov prostredníctvom EDI.

Naše kategórie: Viacúčelové sklady a vyhradené sklady

Môžete si vybrať z dvoch kategórií skladovania: Naše viacúčelové sklady,  ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň efektívnosti zoskupovaním rôznych zákazníckych transakcií do jedného skladu, a vyhradené sklady pre individuálne a špecializované skladové riešenia. Na požiadanie tiež prevezmeme vašu internú logistiku. Ako externý logistický partner kontrolujeme všetky pohyby tovarov a optimalizujeme celkové logistické procesy vašej spoločnosti. Uskutočňujeme všetky vami požadované postupy vyzdvihnutia a outsourcingové stratégie. Nepretržité sledovanie dátumu spotreby a sledovanie šarží je v spoločnosti DACHSER štandardom.

Hľadáte skladovací priestor dostupný v krátkom čase?

Zmluvná logistika DACHSER má voľné kapacity! Tu nájdete voľné skladové priestory.