Kariéra Mediaroom

Naše priemyselné riešenia – logistika s pridanou hodnotou

Pod hlavičkou výkonnej jednotky IT & Development (ITD) ponúkame zákazníkom riešenia šité na mieru, ktoré im poskytujú výraznú konkurenčnú výhodu v ich odvetví. Kombinujeme pritom naše štandardné služby s logistickými požiadavkami špecifickými pre dané odvetvie. Ide o najvyššiu úroveň adaptácie v odvetví.

Priemyselní špecialisti spoločnosti DACHSER Slovakia

DACHSER Automotive Logistics
Viac
DACHSER Chem Logistics
Viac
DACHSER DIY Logistics
Viac
DACHSER Fashion Logistics
Viac
DACHSER Life Science and Health Care Logistics
Viac