Kariéra Mediaroom

Podujatia

Osobný kontakt utvára kvalitu vzťahu. Z tohto dôvodu DACHSER organizuje zákaznícke akcie a podieľa sa na veľtrhoch a konferenciách. Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa podujatí, ktoré organizujeme. Tešíme sa na vašu návštevu!