Kariéra Mediaroom

Manažment kvality v prospech našich zákazníkov

Zodpovednosť za kvalitu je pevne zakotvená v našich firemných hodnotách a aktívne ju uplatňujú všetci zamestnanci spoločnosti DACHSER. Zaviazali sme sa k najvyšším štandardom kvality a máme množstvo certifikátov. Získali sme rôzne ocenenia za osobitné úspechy v oblasti manažmentu kvality, IT riešení a logistiky.

Náš manažment kvality stanovuje štandardy pri riadení logistických procesov: od prepravy a skladovania tovaru až po starostlivosť o zákazníka, ako aj bezpečnosť a služby. Všetky obchodné jednotky spoločnosti DACHSER spĺňajú komplexné požiadavky a výzvy v manažmente kvality a plnia naše štandardy vedúcej spoločnosti v oblasti kvality v prostredí, ktoré prináša veľké logistické výzvy.

Pravidlá siete dávajú všetkým zamestnancom pevné a záväzné pokyny pre riadenie a koordináciu všetkých pohybov tovaru. Pri spracovávaní vašich objednávok naše pobočky spoločnosti DACHSER dodržiavajú tieto jasne definované, jednotné štandardy, ktoré zaisťujú nepretržitú bezpečnosť počas prepravy, ako aj transparentnú sledovateľnosť.

Certifikácie spoločnosti DACHSER

 • DIN ISO/IEC 27001 (DACHSER IT)
 • DIN EN ISO 9001:2015 (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • Certifikácia v súlade s IFS Logistics (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • BIO certifikácia (DE-ÖKO-003) v súlade s nariadením (EÚ) č. 834/2007 (DACHSER Food Logistics)
 • Štandardy kvality pre mäso a mäsové výrobky, ovocie, zeleninu a zemiaky (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • SQAS, systém hodnotenia kvality a bezpečnosti (DACHSER Chem Logistics)

Ocenenia DACHSER

Letecká preprava

 • Lufthansa Quality Award Europe & Africa 2014
 • Cargo Quality Award Germany (viacnásobný víťaz)
 • Global Partner od roku 2012
 • Cargo Quality Award Europe & Africa 2014
 • Cargo Quality Award 2015
 • Planet Award of Excellence 2016

Dôkazom našich vysokých štandardov kvality sú spokojní klienti

Takmer 90 % našich zákazníkov je veľmi spokojných s naším výkonom v logistike a odporúča nás ďalej. Údaj vychádza z reprezentatívneho prieskumu 4 100 zákazníkov, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky už viac ako 20 rokov. Zákazníkov sa tiež pýtame, aby ohodnotili kvalitu služieb pri objednávke a preprave, na kvalitu bezpečnosti a zákazníckeho servisu. Aktívny nástroj na správu udalostí v rámci dodávateľského reťazca ActiveReport tiež prispieva k vysokej úrovni zákazníckej spokojnosti.

Náš manažment kvality je založený na troch pilieroch

 • Sieť DACHSER: Efektívna logistická infraštruktúra globálnej siete a inteligentné informačné technológie umožňujú včasné a efektívne riešenie veľkého množstva logistických výziev.
 • Inteligentné riadenie premávky: Ako vzdelávacia organizácia adaptujeme všetok nový technologický vývoj na optimalizáciu dodávateľského reťazca v reálnom čase a rýchlo pre vás prenášame inovácie do aktivít v reálnom čase.
 • Vynikajúci pracovníci: Dôsledne investujeme do vzdelávania a rozvoja našich zamestnancov, aby sme dlhodobo udržali vysokú úroveň výkonnosti a kvality logistických operácií.

Podrobné informácie o manažmente kvality spoločnosti DACHSER

Ako riadiť a merať kvalitu

Za naše vedúce postavenie v oblasti kvality na logistickom trhu vďačíme predovšetkým nášmu aktívnemu a pokrokovému manažmentu kvality. To zahŕňa integrované IT systémy a dôsledne transparentný tok tovarov vďaka štandardizovaným procesom. Vysokovýkonné miesta prekládok umožňujú dlhodobú kontrolu objemov. Dovolenkové obdobia a štátne sviatky sú od začiatku začlenené do plánovania prepravného reťazca. S hodnotením niekoľkokrát za mesiac, každodennými kontrolami výkonnosti a pravidelnými auditmi dosahujeme transparentnú a kvantifikovateľnú kvalitu našich služieb. Naše štandardné logistické procesy v každej fáze dodávateľského reťazca vedú k nízkym stratám a zvyšujú spoľahlivosť vašich dodávok.

Opatrenia na zaistenia kvality

Aby sme zabezpečili trvalo vysokú úroveň logistických služieb, spoliehame sa na nasledujúce metódy zaistenia a kontroly kvality: 

 • Pravidelné prieskumy spokojnosti zákazníkov
 • Konzistentná kontrola kvality prostredníctvom analýzy kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) v rámci všetkých logistických procesov
 • Aktívna prevencia škôd s opatreniami priamo na mieste
 • Bezpečnosť počas prepravy – s celoeurópskou kontrolou siete, procesmi riadenými informačnými technológiami a včasným hlásením v prípade odchýlok v procese prepravy prostredníctvom nástroja správy udalostí dodávateľského reťazca ActiveReport
 • Celosvetovo prepojené vlastné DACHSER IT systémy s lokalitami vo fyzickej sieti
Bezpečnosť vášho tovaru je v spoločnosti DACHSER prioritou číslo jeden

Najvyššiu dôležitosť kladieme na bezpečnosť vášho tovaru. Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňajú video dohľad nad našimi budovami, ako aj vysokokvalitné vybavenie. Naši stáli zamestnanci sú dôkladne vyškolení vo všetkých hlavných logistických procesoch a fyzicky aj digitálne zabezpečujú tok tovarov. Pravidelné školenie vodičov a logistických pracovníkov, zavedené štandardy pre nakládku a vykládku, svedomité zaistenie nákladu, monitorovanie teploty a hygienické postupy tiež prispievajú k ochrane vášho tovaru.

Vyskúšané a otestované zariadenia na zaistenie nákladu, ako sú skladovacie vrecia, plomby s vlastným ID číslom, ako aj automatizované procesy s dôslednou dokumentáciou elektronického rozhrania, tiež zabezpečujú komplexnú ochranu v rámci dodávateľského reťazca. Kvalitu nakladania kontrolujeme v rámci našich pravidelných kontrol. Aby sme zabránili poškodeniu pri preprave, používame skriňové prívesy s dvojpodlažnou kapacitou.

Prečítajte si viac

Bezpečnosť pri preprave
Viac