Kariéra Mediaroom

DACHSER Slovakia - manažment

Vďaka progresívnym obchodným koncepciám sa zo spoločnosti DACHSER počas predchádzajúcich desaťročí stal jeden z hlavných svetových poskytovateľov logistických služieb. Inovatívna sila spoločnosti je založená na jej obchodných jednotkách, ktoré tvoria stabilné ekonomické piliere a pokrývajú celé portfólio logistických služieb, ako aj na kooperatívnom étose skúseného vedenia spoločnosti.

Títo pracovníci zdieľajú základné hodnoty a ciele a za svoje kľúčové poslanie považujú posilnenie skupiny voči nárokom v budúcnosti a podporu expandovania spoločnosti DACHSER. Kombinácia ich odborných znalostí a zápalu pre udržateľné obchodné postupy zaručuje dlhodobú ziskovosť a budúcu životaschopnosť spoločnosti DACHSER.

Zloženie predstavenstva spoločnosti DACHSER môžete nájsť na našej firemnej stránke.

Wolfgang Reinel - Managing Director European Logistics North Central Europe

Wolfgang Reinel, narodený v roku 1963, je od roku 2014 Managing Director Business Unit European Logistics North Central Europe (EL NCE) a zároveň členom predstavenstva Road Logistics ako aj predstavenstva DACHSER SE. Predtým viedol globálnu zmluvnú logistiku v spoločnosti DACHSER a zaviedol strategické plánovanie v NCE krajinách. V rámci svojej Business Unit EL NCE je zodpovedný celkovo za 18 zemí, vrátane ôsmich joint venture spoločností. Ako výkonný riaditeľ EL NCE, Wolfgang Reinel zodpovedá za rozvoj podnikania a implementáciu stratégií pozemnej logistiky a Interlocking, pričom zohľadňuje individuálne národné požiadavky.

 

Roman Stoličný - Regional Manager South East Europe

Roman Stoličný začal svoju kariéru ako finančný manažér v švajčiarsko-slovenskej leteckej spoločnosti TatraAir a.s. v roku 1992, kde sa neskôr stal obchodným a marketingovým manažérom zodpovedným za finančné plánovanie a predajnú stratégiu na Slovensku aj v zahraničí. V roku 1995 bol pán Stoličný vymenovaný za riaditeľa spoločnosti Lindbergh Air Freight, kde zohral kľúčovú úlohu pri zakladaní jednej z popredných logistických spoločností na Slovensku. V roku 2004 sa spoločnosť stala súčasťou medzinárodnej skupiny DACHSER. Roman Stoličný bol zodpovedný za integráciu s firmou DACHSER. V roku 2017 sa Roman Stoličný ujal vedenia spoločnosti LIEGL & DACHSER Hungary. Od mája 2021 Roman Stoličný pôsobí na pozícii regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu a je zodpovedný za rozvoj a strategické smerovanie regiónu.