Mediaroom

DACHSER Slovakia - manažment

Vďaka progresívnym obchodným koncepciám sa zo spoločnosti DACHSER počas predchádzajúcich desaťročí stal jeden z hlavných svetových poskytovateľov logistických služieb. Inovatívna sila spoločnosti je založená na jej obchodných jednotkách, ktoré tvoria stabilné ekonomické piliere a pokrývajú celé portfólio logistických služieb, ako aj na kooperatívnom étose skúseného vedenia spoločnosti.

Títo pracovníci zdieľajú základné hodnoty a ciele a za svoje kľúčové poslanie považujú posilnenie skupiny voči nárokom v budúcnosti a podporu expandovania spoločnosti DACHSER. Kombinácia ich odborných znalostí a zápalu pre udržateľné obchodné postupy zaručuje dlhodobú ziskovosť a budúcu životaschopnosť spoločnosti DACHSER.

Zloženie predstavenstva spoločnosti DACHSER môžete nájsť na našej firemnej stránke.

Thomas Krüger - Managing Director Air & Sea Logistics EMEA

Thomas Krüger, narodený v roku 1964, pôsobí v spoločnosti DACHSER od roku 2004 a od júna 2016 je na pozícií výkonného riaditeľa námornej a leteckej logistiky za región EMEA. Do neho patrí Európa, Blízky východ, Afrika a predovšetkým Nemecko a západná Európa, kde pôsobí ako regionálny riaditeľ. Thomas Krüger je priamo podriadený Edoardo Podestá, Chief Operations Officer Air & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics). Medzi jeho úlohy patrí podpora regionálnych manažérov, stabilizácia výsledkov krajín, rozvíjanie potencionálneho rastu a koordinácia potrieb regiónov a krajín v spolupráci s korporátnymi jednotkami. Thomas Krüger taktiež zodpovedá za komunikáciu s ostatnými obchodnými jednotkami v regiónoch APAC a AMERICAS.

Wolfgang Reinel - Managing Director European Logistics North Central Europe

Wolfgang Reinel sa narodil v roku 1963. Od roku 2014 pôsobí ako výkonný riaditeľ divízie európskej logistiky pre región severnej a strednej Európy (EL NCE), a zároveň ako člen predstavenstva pozemnej logistiky a predstavenstva DACHSER SE. Predtým viedol globálnu zmluvnú logistiku v spoločnosti DACHSER a zaviedol strategické plánovanie v NCE krajinách. Dohliada celkovo na 18 národných organizácií v rámci svojej obchodnej oblasti EL NCE, vrátane ôsmich joint venture spoločností. Jeho priamym nadriadeným je Michael Schilling, COO Road Logistics. Ako výkonný riaditeľ EL NCE, Wolfgang Reinel zodpovedá za rozvoj podnikania a implementáciu stratégií pozemnej logistiky a Interlocking, pričom zohľadňuje individuálne národné požiadavky.

Roman Stolicny - Managing Director European Logistics Slovakia & Hungary

Roman Stoličný začal svoju kariéru ako účtovný manažér v spoločnosti TatraAir a.s. v roku 1992, kde sa neskôr stal obchodným a marketingovým manažérom zodpovedným za finančné plánovanie a predajnú stratégiu na Slovensku aj v zahraničí. V roku 1995 bol pán Stoličný vymenovaný za riaditeľa spoločnosti Lindbergh Air Freight, kde zohral kľúčovú úlohu pri zakladaní jednej z popredných logistických spoločností na Slovensku. V roku 2004 viedol integráciu s firmou DACHSER, ktorá bola dokončená v januári 2010. Od roku 2005 pôsobí ako riaditeľ spoločnosti DACHSER Slovakia a od 22. mája 2018 tiež ako riaditeľ spoločnosti Liegl & Dachser Hungary.