Mediaroom

Letecká preprava – lietajte vysoko s DACHSER Air & Sea Logistics

Pri manipulácii s vašimi zásielkami leteckej prepravy plne využívame naše dlhoročné skúsenosti s riadením globálnych dodávateľských reťazcov a procesov. DACHSER Air Sea & Logistics ponúka priame služby a charterovú dopravu ako úplné a čiastočné nákladné zásielky, ako aj expresné a kuriérske služby. Prevádzkujeme vstupné brány na strategicky umiestnených miestach pre celosvetovú leteckú prepravu, ktoré nám umožňujú poskytovať účinné a efektívne prepravné služby. V rámci našej preferovanej dopravnej stratégie pracujeme výhradne so spoľahlivými, vysokovýkonnými leteckými spoločnosťami, ktoré spĺňajú naše štandardy kvality.

Profitujete z našich priamych kontaktov s poprednými leteckými spoločnosťami, letiskami a poskytovateľmi manipulačných služieb, ako aj z vysokej frekvencie odletov s pevnými kapacitami na strategicky umiestnených miestach pre celosvetovú leteckú prepravu. 

Naše prepravné služby sú k dispozícii ako konsolidačné služby.

Kvalita a bezpečnosť pri zásielkach leteckej prepravy

Ponúkame maximálnu bezpečnosť procesu na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca prostredníctvom jasne definovaných procesov, ako aj spoľahlivých časov prepravy a kapacít. Na všetky zásielky sa vzťahujú naše vysoké štandardy kvality a bezpečnosti. Osobné kontakty na mieste sú vždy k dispozícii pre individuálne konzultácie. Vďaka službe Tracking & Tracing môžete sledovať priebeh celého prepravného reťazca prostredníctvom kontroly zásielok.

Naše letecké prepravné služby

  • Úplná transparentnosť v celom prepravnom reťazci 
  • Preprava priemyselného a spotrebného tovaru
  • Služby od expresných a kuriérskych služieb po čiastočnú a úplnú charterovú prepravu
  • Poradenstvo ohľadom balenia, zariadenia a dokumentácie
  • Vykonávanie akejkoľvek prepravy na terminál/do prístavu a z terminálu/prístavu
  • Spracovanie zásielky od dverí k dverám našimi zamestnancami 
  • Zaobstarávanie a koordinácia ad hoc zásielok
  • Služby kuriérov na palube lietadla
  • Kompletné poradenstvo ohľadom bezpečnostných predpisov
  • Colné poradenstvo a colné odbavenie

Riadiaca veža: Naša osobná kontrola letovej prevádzky pre váš tovar

V našej riadiacej veži (veži excelentnosti) prevezme tím zákazníckeho servisu, vyhradený pre vašu spoločnosť, celkovú kontrolu a koordináciu vašich zásielok leteckej prepravy.

Zosieťovanie umožňuje inováciu a kvalitu

Logistická výnimočnosť založená na silných partnerstvách. Spoločnosť DACHSER je spolu s ďalšími desiatimi poprednými logistickými spoločnosťami zapojená do programu globálneho partnerstva spoločnosti Lufthansa Cargo. Táto platforma uľahčuje profesionálnu výmenu na najvyššej úrovni tým, že vytvára optimálne podmienky pre inovácie a trvalo udržateľný vzájomný rast. Tento cieľ zabezpečuje aj členstvo v Svetovej organizácii air cargo (WACO). Táto celosvetová aliancia prepravných spoločností zahŕňa výhradne partnerov, ktorí sú lídrami na svojich miestnych trhoch.

Incoterms

Priložený dokument PDF poskytuje prehľad (bez právnej záruky) Incoterms 2010 ako pomôcku pre vašu každodennú prácu.

Stiahnuť