Mediaroom

DACHSER Slovakia – na ceste k úspechu od roku 2004

Spoločnosť DACHSER kombinuje etiku a firemnú kultúru tradičného rodinného podniku s nadšením pre podnikateľskú výnimočnosť v oblasti logistiky. Táto jedinečná kombinácia vysvetľuje prerod z nákladnej dopravnej spoločnosti, ktorú v roku 1930 založil Thomas Dachser v Kempten/Allgäu, na jednu z najúspešnejších logistických spoločností súčasnosti.

DACHSER Slovakia a.s. ( za rok 2019)

Názov spoločnosti:

 

DACHSER Slovakia.a.s.

 

Založená:

 

2004

 

Výkonní riaditelia:

 

Roman Stoličný

 

Zamestnanci:

 

203

 

Ročný obrat:

 

45,73 Mio. EUR

 

Pobočky:

 

5

 

Zásielky:

 

609 100

 

Tonáž:

 

216 500 ton

Globálna sieť DACHSER

Lokality (celosvetovo)
Lokality (celosvetovo)