Mediaroom

DACHSER Slovakia – na ceste k úspechu od roku 2004

Spoločnosť DACHSER kombinuje etiku a firemnú kultúru tradičného rodinného podniku s nadšením pre podnikateľskú výnimočnosť v oblasti logistiky. Táto jedinečná kombinácia vysvetľuje prerod z nákladnej dopravnej spoločnosti, ktorú v roku 1930 založil Thomas Dachser v Kempten/Allgäu na jednu z najúspešnejších logistických spoločností súčasnosti.

DACHSER Slovakia a.s. (k: 2018)

Názov spoločnosti:

 

DACHSER Slovakia.a.s.

 

Založená:

 

2004

 

Výkonní riaditelia:

 

Roman Stoličný

 

Zamestnanci:

 

198

 

Ročný obrat:

 

44,68 Mio. EUR

 

Lokality:

 

5

 

Zásielky:

 

588 600

 

Tonáž:

 

220 500 ton

Globálna sieť DACHSER

Lokality (celosvetovo)
Lokality (celosvetovo)