Kariéra Mediaroom

Dodržiavanie predpisov zahraničného obchodu – clá a bezpečnosť vo vašom dodávateľskom reťazci

Aby sme mohli spravovať váš globálny obchod z právneho a organizačného hľadiska, spoločnosť DACHSER ponúka množstvo služieb v rámci dodávateľského reťazca. V súvislosti s dodržiavaním predpisov zahraničného obchodu vám naši odborníci pomôžu s dodržiavaním globálnych colných a bezpečnostných predpisov a ochranou vášho toku tovarov. Aktívne s vami spolupracujeme už od začiatku. To zahŕňa vaše priebežné informovanie o aktuálnom stave súčasných a relevantných iniciatív v oblasti prepravy a colnej bezpečnosti.

Pokiaľ ide o leteckú prepravu nákladu, bezpečnosť má teraz kľúčový význam. Keďže otázka bezpečnosti sa stáva neustále zložitejšou, pomôžeme vám dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa bezpečných dodávateľských reťazcov. Logistické procesy v spoločnosti DACHSER sú celosvetovo štandardizované. Sú predmetom neustálych kontrol a auditov nezávislých orgánov.

Najmä pri dovoze do USA musia globálne prepravné spoločnosti čeliť obzvlášť prísnym bezpečnostným predpisom, keďže colné orgány sprísnili svoje právne predpisy v záujme boja proti terorizmu. Naši odborníci na colnú bezpečnosť sú v tomto procese dobre vyškolení a môžu vám pomôcť rýchlo a bezpečne dostať tovar do USA. Správnym splnením všetkých obchodných požiadaviek vám umožníme dodržať termíny dodávky a vyhnúť sa pokutám, poškodeniu vašej povesti a či dokonca uväzneniu.

Služby pre plynulý pohyb tovaru na celom svete

DACHSER 10+2 Service

V rámci procesu 10+2 Filing s predstihom pošleme dôverné prepravné údaje colnému úradu. Používame pri tom internetovú platformu schválenú colnými úradmi USA. Radi sa postaráme o procedúru 10+2 Filing za vás, dokonca aj keď sa rozhodnete zveriť prepravné služby inému poskytovateľovi služby.

Európska letecká bezpečnosť

Ako sprostredkovateľ spadajúci pod reguláciu štátnych orgánov vám pomôžeme dodržiavať požiadavky bezpečného dodávateľského reťazca a poradíme vám ohľadne certifikácie odosielateľov.

DACHSER USA: Certifikácia C-TPAT

DACHSER USA je držiteľom certifikátu C-TPAT od novembra 2005. Tým pádom vám môžeme ponúknuť jednoduchšie colné odbavenie a rýchlejšie preclenie tovaru cez hranice USA.

Spracovanie vašej zásielky leteckej prepravy

Postaráme sa o to, aby váš letecky prepravovaný tovar prešiel všetkými potrebnými bezpečnostnými kontrolami. 

Bezpečnostná registrácia zásielky

Vaše colné údaje o zásielke v elektronickej podobe spracujeme v súlade s príslušnými požiadavkami krajiny, do ktorej vaša zásielka smeruje.

Skríning nákladu TSA (USA)

V súlade s požiadavkami amerického Úradu pre dopravnú bezpečnosť (Transportation Security Administration, TSA) sa postaráme o skríning zásielok tovaru prepravovaného v lietadle na prepravu osôb. Týka sa to všetkých zásielok do, z alebo v rámci USA. Kontrola zásielok na úrovni balíkov sa vykonáva v certifikovaných skríningových pracoviskách (Certified Screening Facilities, CCSF).

Bezpečnostné prepravné plomby

Vždy, keď je to potrebné a vhodné, pri preprave vášho tovaru používame bezpečnostné plomby, ktoré spĺňajú certifikačné požiadavky normy ISO/PAS-17712. Po naložení na každý kontajner prepravovaný námornou dopravou do USA pripevníme bezpečnostnú plombu. Plomba predchádza neoprávnenému otvoreniu kontajnera a umožňuje ľahko identifikovať manipuláciu.

ISPS kód

Prostredníctvom komplexných preventívnych opatrení voči útokom na lode a prístavy ISPS kód umožňuje mimoriadne efektívne zabezpečenie dodávateľského reťazca v medzinárodnom obchode. Správcovia prístavov navyše majú k dispozícii množstvo právomocí a oprávnení, ako napríklad zamedzenie vstupu, zavedenie vlastných bezpečnostných procesov alebo uzavretie priestoru prístavu.

Preprava nebezpečného tovaru

Nariadenie o nebezpečných tovaroch (Dangerous Goods Regulations, DGR) Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (International Air Transport Association, IATA) a Medzinárodný kódex pre prepravu nebezpečného tovaru (International Maritime Code for Dangerous Goods, IMDG), ktoré definujú pravidlá medzinárodnej prepravy nebezpečných tovarov vzdušnou alebo námornou cestou, sú pre nás absolútne záväzné. 

Schválený hospodársky subjekt (Authorized Economic Operator, AEO)

Ako schválený hospodársky subjekt (AEO) sa tešíme plnej dôvere colných úradov v rôznych krajinách sveta. Ako váš partner v logistike vám zaručujeme výhody v oblasti bezpečnostných a colných kontrol a jednoduchšie a rýchlejšie colné odbavenie.

Viac o tejto téme

Bezpečnosť leteckej prepravy
Viac
Colná bezpečnosť
Viac