Kariéra Mediaroom

DACHSER DIY Logistics – váš partner v hobby segmente, stavebníctve a záhradníctve

Ako súčasť firmy DACHSER DIY Logistics každý deň zásobujeme približne 18 000 predajní, záhradných centier, špecializovaných trhov a spotrebiteľov v celej Európe.  

Najlepšie možné riešenie pre vašu DIY logistiku

Spojením našich štandardných služieb so špecifickými logistickými riešeniami a našimi odbornými skúsenosťami v odvetví ponúkame našim zákazníkom skutočnú konkurenčnú výhodu. Tím DIY zručností prináša svoje dlhoročné skúsenosti, čo im umožňuje navrhnúť najlepšie možné riešenie pre vašu logistiku DIY. V mnohých krajinách máme priamo v teréne špecialistov, ktorí udržujú úzky kontakt s miestnymi predajcami a dodávateľmi a sú schopní ponúknuť komplexné poradenstvo ohľadom možností týkajúcich sa dodávateľských a retailových záležitostí.

Naše portfólio služieb

  • Celosvetové zaobstarávanie a distribúcia vašich produktov
  • Komplexné a rozsiahle zosieťovanie služieb DACHSER European Logistics, DACHSER Air & Sea Logistics a DACHSER Contract Logistics
  • Integrované, fyzické a počítačové kompletné logistické riešenie pre obchod a priemysel
  • Transparentné logistické procesy v rámci dodávateľského reťazca, riadené prostredníctvom našej IT aplikácie eLogistics
  • Znalosť rôznych miestnych požiadaviek maloobchodných partnerov
  • Riešenia pre presne riadené toky tovarov a informácií (logistické riešenie pre jednotné kontaktné miesto)
  • Efektívne plánovanie pracovnej sily a skladovacích kapacít pomocou optimalizovaných procesov prichádzajúcich tovarov v distribučných centrách a maloobchodných platformách
  • Zoskupovanie tovaru umožňuje obmedziť prekládku u dodávateľa a predajcu
  • Plný merchandizing servis na mieste predaja a späť
  • Dodávka koncovému zákazníkovi so špeciálnou službou cez targo on-site

DACHSER DIY Logistics Pipeline – kompletné riešenie na celom svete

S DACHSER DIY Logistics Pipeline vám ponúkame kompletné riešenie pre konkrétne priemyselné odvetvie. Servisné moduly tvoria bezproblémový reťazec služieb od dodávateľa až po predajcu, ako aj pre spotrebiteľa, a tak riadia nepretržitý tok tovarov na trhy.

DACHSER DIY Logistics Pipeline
DACHSER DIY Logistics Pipeline

Zaobstarávanie – prostredníctvom nákladnej pozemnej, leteckej a námornej dopravy

Medzinárodná nákladná preprava celokamiónových nákladov (FTL) a taktiež konsolidované, priame a charterové služby a služby LCL/FCL poskytované prostredníctvom leteckej a námornej prepravy, vrátane kombinovanej prepravy.

Skladové služby pre väčšiu transparentnosť a bezpečnosť tovaru

Našim zákazníkom ponúkame štandardizované sklady pre viacerých používateľov v sieti DACHSER, ktoré riadi náš softvér skladového riadenia Mikado.  Vďaka štandardizovaným procesom a jednotným IT systémom môžu mať naši zákazníci prospech z konceptov skladovania na mieru.

Služby s pridanou hodnotou

Zaoberáme sa rôznymi službami s pridanou hodnotou (VAS) pre našich zákazníkov, akými je kontrola kvality, preberanie objednávok, príprava predajného miesta, baliace a označovacie služby.

Distribúcia – modifikované obchodné procesy vyžadujú inovatívne riešenia

Tovar sa distribuuje maloobchodníkom alebo spotrebiteľom podľa jednotných štandardov a individuálnych potrieb maloobchodu v Európe. Toto má IT podporu zo služieb eLogistics, ActiveReport a EDI.

Miesto predaja (POS) & Logistika v obchode – viac času pre vašich zákazníkov

Zabezpečujeme konzistentnú dostupnosť tovaru na mieste predaja, ako aj prepravu tovaru k spotrebiteľovi. Pre logistiku v obchode sme vytvorili sieť partnerov v Európe. Robíme „krok navyše“ vrátane inštalácie, propagácie a osobitného vystavenia tovaru alebo vrátenia položiek, ako aj opakované objednávky.

Logistika vo vzťahu ku koncovým zákazníkom

Na požiadanie zabezpečujeme priame doručovanie od dodávateľov k spotrebiteľom v mene maloobchodníkov. Individuálne dodávky tovaru na miesto použitia na základe dohody sú rovnako možné ako montáž.

Kontakt Martin Stiglinc DACHSER DIY Logistics