Kariéra Mediaroom

Integrita je otázkou postoja

DACHSER sa vždy snažil podnikať a poskytovať svoje služby spôsobom, ktorý je z právneho a etického hľadiska bezchybný, a preto sa snaží zabezpečiť, aby všetky jeho obchodné postupy boli v súlade s príslušnými požiadavkami. To je neoddeliteľne spojené s každodenným konaním spoločnosti DACHSER a jej zamestnancov.

„Integrita v logistike“ je náš spôsob, akým charakterizujeme tému compliance. V prvom rade ju popisujeme ako požiadavku pre nás, ako aj pre našich obchodných partnerov.

  • Kombinujeme naše vnútorné hodnoty so skutočným podnikaním
  • Zaisťujeme udržateľné obchodné vzťahy s našimi partnermi
  • Rešpektujeme očakávania našich zákazníkov s tým, že fungujeme v súlade s právnymi a etickými normami
  • Vytvárame pevný základ pre dôveryhodnú spoluprácu s našimi zákazníkmi

Spoločnosť DACHSER je presvedčená, že udržateľne riadený a perspektívny podnik do značnej miery závisí od každého, kto sa zapája do procesu a správa sa bezúhonne. Chceme budovať úspešné dlhodobé obchodné vzťahy založené na správaní, ktoré je čestné, spoľahlivé a dôveryhodné.

Integrita v logistike robí z DACHSERU spoľahlivého partnera pre všetkých zákazníkov a obchodných partnerov. Viac o compliance v spoločnosti DACHSER sa dozviete tu.

Ak sa chcete stať aktívnou súčasťou v podpore DACHSER CMS alebo nahlásiť potencionálne pochybenie, môžete tak urobiť na tomto odkaze.

Nasledovné dokumenty je možné stiahnuť nižšie:

  • DACHSER Etický kódex
  • DACHSER Etický kódex pre obchodných partnerov
Etický kódex ZIP (0,37 MB)