Kariéra Mediaroom

Sledovanie colných predpisov

Plynulá a vyhovujúca preprava vášho tovaru cez colné hranice príslušných cieľových krajín je len časť našej úlohy. Ako logistická spoločnosť, ktorá desaťročia pôsobí ako hlavný hráč na medzinárodnej scéne, spoločnosť DACHSER dobre pozná všetky platné colné predpisy v rôznych krajinách. To nám umožňuje opatrne navigovať vaše zásielky rozsiahlym bludiskom ustanovení miestnych a celosvetových colných predpisov a koordinovať celý proces colného odbavenia s miestnymi úradmi.

Naše postavenie schváleného hospodárskeho subjektu poskytuje výhody v oblasti colných kontrol

Miestne colné orgány certifikovali spoločnosť DACHSER ako „oprávnený hospodársky subjekt“ (SHS). Naša spoločnosť bola jednou z prvých špedícií, ktorá získala túto certifikáciu. Poskytuje nám to celosvetové výhody v oblasti colných kontrol súvisiacich s bezpečnosťou – výhody, ktoré môžeme preniesť na našich zákazníkov: Naše rozsiahlé colné bezpečnostné štandardy nielen zjednodušujú colné odbavenie, ale sú tiež dôkazom prestíže pre vašich globálnych obchodných partnerov.

Výhody colného odbavenia spoločnosťou DACHSER

  • Úspory času a nákladov: Efektívne a kvalitné spracovanie všetkých colných formalít, ktorými sa zaoberajú naši colní špecialisti, vám uvoľní ruky pre vaše hlavné podnikanie.
  • Rozmanité služby: Okrem iného vám poradíme vo všetkých otázkach súvisiacich s colným odbavením a postaráme sa o vašu registráciu a archiváciu centrálnych údajov.
  • Efektívne spracovanie: Elektronická exportná procedúra ATLAS (automatický systém taríf a miestneho colného odbavenia) zaručuje rýchle a bezpečné vybavenie zásielky.

Rýchla preprava so správnou dokumentáciou

Pomáhame s plynulým procesom prepravy presným navrhnutím všetkých potrebných dokumentov pre colné orgány a úrady. Máme kontakty so všetkými príslušnými poskytovateľmi služieb a inštitúciami, ako sú letecké spoločnosti alebo spoločnosti pre námornú prepravu. Naše systémy špedície sú tiež úzko prepojené s miestnymi colnými systémami. Naši miestni zamestnanci môžu v počiatočnom štádiu identifikovať najnovšie predpisy a okamžite ich zohľadniť. Okrem toho sú zodpovední za zásielky z tretích krajín s priamou prepravou do iných krajín EÚ.