Kariéra Mediaroom

Colná bezpečnosť – dôsledné dodržiavanie colných predpisov

V boji proti medzinárodnému terorizmu colné orgány sprísnili legislatívu. Okrem iného vyžadujú od spoločností, aby vopred poskytli colné údaje prostredníctvom partnerských programov, ako je C-TPAT, ktoré klasifikujú spoločnosti ako spoľahlivých partnerov. Pomôžeme vám doviesť vašu zásielku rýchlejšie do požadovanej krajiny, v ktorej máme ako držiteľ certifikátu individuálne kontaktné osoby u colných orgánov.

Export do USA podlieha prísnym bezpečnostným opatreniam

Početné embargá zamerané proti globálnemu terorizmu vytvorili veľké colné bariéry pre dovozy najmä do USA. Tieto embargá chránia pred určitými osobami a organizáciami alebo sa snažia zablokovať finančné zdroje teroristických skupín. Znamená to, že zakázané krajiny, spoločnosti a jednotlivci sú v Spojených štátoch „na čiernej listine“. Zoznam teroristických skupín možno nájsť v nariadení EÚ č. 881/2002. Takzvané „Nariadenie o Talibane“ možno nájsť v nariadení EÚ 2580/2001.

Prehľad colnej bezpečnosti spoločnosti DACHSER:

  • Skúsení zamestnanci s pravidelným intenzívnym školením
  • Dlhoročné skúsenosti s predpisom Importer Security Filing (ISF)
  • Uznaný ako schválený hospodársky subjekt (AEO) od júla 2008
  • Hladké spracovanie vašich dovozov do USA
  • Priamy kontakt s miestnymi kontaktnými osobami

Bez dodržania pravidla 10 + 2 sa do USA nedostane žiaden tovar

Dôkladné preskúmanie vašich exportov nevyhnutne vyplýva z prísnejších bezpečnostných predpisov v USA. Overovanie vášho tovaru je založené na podávaní informácií podľa predpisu Importer Security Filing (ISF). Podľa takzvaného pravidla 10 + 2 sa desať určených záznamov musí elektronicky poslať colným orgánom USA najmenej 24 hodín predtým, ako loď opustí prístav odoslania. Nesprávne, oneskorené alebo chýbajúce podania budú pokutované sumou od 2 500 do 5 000 USD. Najmä v prípade chýbajúcich podaní ste vystavení riziku, že vaša zásielka bude podrobená časovo náročnej colnej kontrole v americkom prístave, ktorú je nutné uhradiť.

Ako schválený hospodársky subjekt uľahčíme vaše dovozy

Pri zdokumentovaní bezpečnosti vašich dovozov colným orgánom USA vám pomáhame na niekoľkých úrovniach. V prvom rade budete mať prospech z našej dobrej reputácie. Postavenie schváleného hospodárskeho subjektu (SHS) uľahčuje colné kontroly v súvislosti s bezpečnosťou. Pre váš tovar tak zabezpečíme konzistentný medzinárodný dodávateľský reťazec.

Plynulá preprava tovaru do USA

Sme správny partner pre vás, aj pokiaľ ide o riešenie formalít. Spoločnosť DACHSER pracuje ako registrovaný „podávateľ“ v mene mnohých klientov od roku 2009. Naši zamestnanci sú oboznámení s predpismi a procesmi amerických colných orgánov do tých najmenších detailov. Pri prenose údajov používame webovú platformu odskúšanú colnými orgánmi USA, ktorá bezpečne posiela údaje o zásielkach. 

Vďaka našej službe sa váš dovoz bezpečne dostane do USA. Naša rutinná profesionálna práca s úradmi umožňuje hladko zvládnuť všetky obchodné aktivity v USA a vylučuje akékoľvek nepríjemné prekvapenia od samého začiatku. O vaše podanie sa postaráme, aj keď na prepravu vašej zásielky používate iných poskytovateľov služieb. Vaša kontaktná osoba vo vašej miestnej pobočke spoločnosti DACHSER vám s radosťou poskytne ďalšie podrobnosti.