Kariéra Mediaroom

DACHSER Chem Logistics: Váš partner pre bezpečné chemické prepravné a skladovacie riešenia

V DACHSER Chem Logistics vám ponúkame profesionálne riešenie pre vašu chemickú logistiku. Prepravujeme a skladujeme balené chemické výrobky pre rôzne priemyselné odvetvia, ako sú výroba plastov, automobilový a textilný priemysel, poľnohospodárstvo a stavebníctvo. Naši odborníci na priemysel vyvíjajú riešenie prepravy a skladovania prispôsobené vašim individuálnym potrebám pre všetky typy chemických výrobkov vrátane nebezpečného tovaru.

DACHSER Chem  Logistics kombinuje štandardizované logistické služby DACHSER so špecifickými požiadavkami chemického priemyslu.  

Zahŕňa to aj služby DACHSER Contract Logistics. Takto môžete úplne outsourcovať svoju chemickú logistiku a vytvoriť globálny dodávateľský reťazec v zmysle prístupu LLP.

Jednotné štandardy kvality a bezpečnosti

Máte prospech z našej komplexnej globálnej siete, ako aj jednotných štandardov vo všetkých pobočkách spoločnosti DACHSER. DACHSER Chem Logistics predstavuje najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti ďaleko presahujúce zákonné požiadavky, ako aj vysoko efektívnu kontrolu prepravy s pomocou IT systémov.

Naše portfólio služieb pre vašu chemickú logistiku

  • Globálne prepravné riešenia: Silná európska prepravná sieť s DACHSER European Logistics a rýchly a flexibilný prístup na všetky predajné trhy a trhy zaobstarávania po celom svete prostredníctvom DACHSER Air & Sea Logistics a DACHSER Rail Services
  • Skladovanie: Komplexné integrované riešenia, ako aj sklady špeciálne navrhnuté na skladovanie chemických výrobkov v Európe s DACHSER Contract Logistics 
  • IT prepojenia: Úplná transparentnosť a integrácia prostredníctvom konzistentných, spoľahlivých a ľahko dostupných informácií
  • Odborníci na oblasť chemickej logistiky so špeciálnymi skúsenosťami v priemysle a špecifickým know-how
  • Vysoká úroveň kompetencie s nebezpečnými tovarmi v globálnej sieti
  • Interný pracovník pre nebezpečné tovary prítomný na každej našej pobočke, koordinovaný centrálnym bezpečnostným poradcom pre nebezpečné tovary
  • Štandardizované pokyny spoločnosti DACHSER pre nebezpečný tovar a neustále sledovanie uplatňovania a dodržiavania predpisov

DACHSER Chem Logistics v detaile

Naše štandardy spĺňajú vysoké požiadavky chemického priemyslu

Naše podrobné štandardizované zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia tvoria základ pre splnenie vysokých požiadaviek chemického priemyslu.

Bezpečnostné predpisy v našich prepravných sieťach a pre naše sklady presahujú rámec zákonných požiadaviek.

Pravidelne vykonávame kontroly vozidliel a nakladania tovaru, ako aj školenia zamerané na nebezpečné tovary. Používa sa vybavenie na zaistenie nákladu a rovnako je zabezpečený aj záchranný materiál a osobné ochranné prostriedky. Na základe hodnotenia udržateľnosti kvality & bezpečnosti (SQAS) sme zadefinovali jednotné štandardy pre prepravu a naše sklady, čím sme splnili požiadavky chemického priemyslu.

Vysoká úroveň odbornosti – nielen pri preprave nebezpečného tovaru

Tím DACHSER Chem Logistics je vám k dispozícii so svojimi skúsenosťami v oblasti špecializovaného priemyslu. Centralizovaný manažment pre nebezpečné tovary, a taktiež viac ako 200 interných regionálnych bezpečnostných poradcov pre zaobchádzanie s nebezpečným tovarom, zabezpečuje dodržiavanie osobitných predpisov pre zásielky nebezpečných tovarov. Každý rok zaškolíme približne 15 500 zamestnancov vzhľadom na špeciálne požiadavky chemickej logistiky.

Ako výhradný partner nemeckého združenia chemického priemyslu (VCI) v Nemecku v oblasti zasielateľských služieb, ako aj leteckej a námornej nákladnej prepravy sme v úzkom kontakte s členmi združenia, aby sme vedeli identifikovať budúce požiadavky chemického priemyslu v počiatočnom štádiu a začleniť ich do našich riešení DACHSER Chem Logistics.

Procesy s podporou IT pre rýchle a bezpečné spracovanie objednávok

Naše globálne štandardizované informačné systémy zabezpečujú úplnú transparentnosť a vysokú flexibilitu pri riadení vašich chemických zásielok. Na rýchlu výmenu vedomostí a údajov máme nepretržitý prístup do celosvetovej databázy nebezpečných tovarov prostredníctvom IT siete DACHSER, čo zahŕňa európsku cestnú prepravu, ako aj celosvetovú leteckú a námornú nákladnú prepravu. Sledovanie množstevných obmedzení, zákazov prepravy a skladovania sa vykonáva výlučne s podporou IT. S pomocou našich integrovaných IT systémov môžete počítať so sledovaním zásielky od začiatku do konca. Ochrana údajov je certifikovaná v súlade s normou DIN EN ISO/IEC 27001:2017. Prostredníctvom služby Tracking & Tracing ste vždy informovaní o histórii zásielok vašich tovarov. Spojenie s našim strediskom EDI zabezpečuje plynulý tok dát medzi všetkými zúčastnenými stranami a tým maximalizuje bezpečnosť a efektivitu.

Kontakt DACHSER Chem Logistics