Kariéra Mediaroom

Bezpečnosť pri preprave – merateľná kvalita

V spoločnosti DACHSER má zabezpečenie kvality vašich zásielok vysokú prioritu. Na podrobné meranie a kvantifikáciu logistických služieb sme nainštalovali komplexný systém zabezpečenia a manažment kvality. V spoločnosti DACHSER má zabezpečenie kvality vašich zásielok vysokú prioritu. Na podrobné meranie a kvantifikáciu logistických služieb sme nainštalovali komplexný systém zabezpečenia a manažment kvality. Systém vychádza z mnohých hodnotení a kľúčových ukazovateľov výkonnosti, štúdií a IT aplikácií, ktoré používame na zabezpečenie transparentnosti kvality našich služieb. Hodnotené údaje zahŕňajú kvalitu doručenia, prepravné časy zásielok, možné poškodenie tovaru alebo prekážky pri dodaní pre príjemcu a neustále sledovanie reťazca chladiacich zásielok.

Systematické porovnávanie cieľov/výkonností ponúka úplnú transparentnosť

Pri týchto kritériách platia pevné cieľové hodnoty, ktoré neustále monitorujeme pomocou analýz odchýlok. Tak sa zo zabezpečenia kvality stáva ustálený proces v každodennom dodávateľskom reťazci. Na stanovenie týchto kľúčových ukazovateľov kvality je potrebné definovať pevné kritériá výkonnosti. S našimi produktovými skupinami entargo, classicline alebo vivengo sme vytvorili jednotné výkonnostné profily s konzistentne vysokými štandardmi kvality, na ktoré sa ako zákazník vždy môžete spoľahnúť.

Takto kontrolujeme kvalitu našich logistických výkonov

  • Porovnanie cieľovej hodnoty a výkonnosti viacerých kvalitatívnych parametrov na základe našich štandardizovaných ponúk produktov a služieb
  • Nástroj riadenia udalostí v dodávateľskom reťazci ActiveReport nás okamžite informuje o možných prekážkach v preprave, čo zamestnancom spoločnosti DACHSER umožňuje včas zasiahnuť vhodným spôsobom
  • Svedomité zaistenie nákladu
  • Zvýšená bezpečnosť na cestách pomocou obrysových svetiel na zadných a bočných stranách návesov
  • Profesionálne čistenie vozidiel, vnútri aj zvonka
  • Kompletné monitorovanie teploty
  • Sledovanie zásielky na úrovni balenia

Kontrola kvality pomocou softvérových štandardov a databáz

Definované záväzky k službám sa pre vás merajú pomocou jednotných softvérových štandardov a IT databáz. Ústredným prvkom tejto centrálnej kontroly kvality je náš systém riadenia udalostí dodávateľského reťazca ActiveReport. Služba ActiveReport umožňuje zákazníkom aj servisným oddeleniam v našich pobočkách DACHSER získať včasné informácie o možných prepravných prekážkach prostredníctvom okamžitého porovnania cieľových/výkonnostných parametrov prepravy.

V DACHSER Chem Logistics a DACHSER Food Logistics sme stanovili fixné požiadavky na konkrétne tovary, ktoré neustále monitorujeme pomocou našich IT systémov.

Zaistenie nákladu na nákladných vozidlách DACHSER

Svedomité zaistenie nákladu na našich nákladných vozidlách pred začiatkom cesty je ďalšie z našich opatrení na zabezpečenie kvality. Pravidelne školíme pracovníkov našich skladov a vodičov v tom, aby tovar bol vždy naložený rovnomerne tak, aby sa zabezpečila bezpečná preprava tovaru počas jazdy.