Kariéra Mediaroom

Bezpečnosť leteckej prepravy – zabezpečenie vašich leteckých zásielok

Z hľadiska celosvetovej leteckej prepravy vašich zásielok je otázka bezpečnosti prepravy mimoriadne dôležitá. Dôkazom je stále väčšie množstvo nariadení a právnych usmernení. Odborníci spoločnosti DACHSER vám pomôžu udržiavať bezpečný dodávateľský reťazec a budú vás informovať o akýchkoľvek zákonných zmenách. To vám umožní rýchlo integrovať všetky potrebné úpravy do nových interných procesov tak, aby boli splnené nové bezpečnostné predpisy.

Vyvíjame aj kontraktnú logistiku a logistické koncepcie prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám na bezpečnú leteckú prepravu. Ako externá špedícia ponúkame spoľahlivú pridanú hodnotu pre vašu kontraktnú logistiku. Predovšetkým budete profitovať z vysokých úspor z hľadiska nákladov, času a vynaloženého úsilia. Naše špeditérske (3PL) osvedčenie znamená, že nemusíte vykonávať nákladné kontroly prepravy alebo výcvik pracovníkov a audity požadované Nemeckým federálnym úradom pre letectvo. Ako váš špeditér váš tovar uskladníme a prepravíme leteckou prepravou vo vašom mene.

Komplexné metódy kontroly chránia vašu leteckú prepravu

Spoločnosť DACHSER využíva širokú škálu decentralizovaných a centralizovaných metód kontroly, aby vyhovela požiadavkám na bezpečnosť leteckej prepravy pre všetky zainteresované strany. Môže to zahŕňať vizuálne kontroly, používanie detektorov výbušnín, používanie psov cvičených na hľadanie výbušnín alebo ručné prehliadky. Máme tiež päť vlastných röntgenových prístrojov v Nemecku. Naši odborníci v oblasti leteckej bezpečnosti vám pomôžu s plánovaním a realizáciou bezpečnej prepravy na celom svete. Naše logistické procesy sú globálne štandardizované a podliehajú neustálym revíziám a auditom.

Naše skúsenosti v oblasti bezpečnosti leteckej prepravy

  • Bezpečná preprava vďaka najprísnejšiemu dodržiavaniu všetkých predpisov
  • Minimalizácia rizík pri vykládke a u prepravcov
  • Uplatňovanie bezpečnostných opatrení, ktoré presahujú zákonné požiadavky
  • Spoľahlivá kontrola a manipulácia s vašimi zásielkami s nebezpečným tovarom
  • Odborné znalosti nebezpečného tovaru pre všetky destinácie a spôsoby prepravy
  • Poradenstvo pri vytváraní bezpečného dodávateľského reťazca
  • Poradenstvo pri získaní odsvedčenia „známeho odosielateľa“
  • Pomoc pri úradných auditoch