Kariéra Mediaroom

ActiveReport: Nástroj na sledovanie prepravného procesu

ActiveReport digitálne monitoruje celý logistický proces v každej fáze dodávateľského reťazca.  Náš aktívny nástroj na správu udalostí reťazca dodávok (SCEM) nezávisle sleduje históriu zásielok a automaticky hlási nezrovnalosti. Vhodné nápravné opatrenia sa dajú realizovať rýchlo, pretože aj vy aj zamestnanci našich servisných oddelení máte priamy prístup ku všetkým správam o stave, pomocou ktorých sa dajú okamžite interpretovať chyby.

Výhody používania ActiveReport:

  • Automatické a proaktívne oznámenia na báze zásielky a balenia  
  • Informácie je možné poslať okamžite po samotnom incidente alebo v dennom prehľade
  • Individuálna koordinácia a situačné riešenie problémov
  • Zabezpečenie kvality dodávky a tým aj úspora nákladov a času
  • Transparentnosť v celom reťazci logistického procesu
  • Úzka integrácia so systémom riadenia prepravy Domino - Hneď ako sú údaje o zásielkach zachytené v systéme Domino, automaticky sa zobrazia v systéme ActiveReport