Kariéra Mediaroom

Pripravení na Brexit

Náš tím zameraný na Brexit položil základy dobre pracujúcej a bezpečnej logistickej siete z a do Spojeného kráľovstva. Veľa spoločností, ktoré sa spoliehajú na plynulú prepravu produktov sa však na Brexit nepripravilo. Tieto spoločnosti by sa mali pripraviť čím skôr ak, chcú v obchode pokračovať.

Pripravení na Brexit
Pripravení na Brexit

Čas beží a o pár krátkych týždňov tu bude Brexit. Nikto však nevie predpovedať, ako rokovania dopadnú. EÚ a Spojené kráľovstvo usilovne pracujú na spoločnej rezolúcii, aj napriek zmeškanému termínu, no zatiaľ to neprinieslo žiadne konkrétne výsledky, o ktoré by sa mohli spoločnosti oprieť. Jedinou istotou je fakt, že ekonomické vzťahy medzi EÚ a Britániou sa navždy zmenia. Rokovania sa stále zaoberajú Dohodou o voľnom obchode (FTA). Druhou možnosťou, s ktorou sa zúčastnené strany pohrávajú, sú viaceré individuálne dohody zameriavajúce sa na jednotlivé odvetvia obchodu s EÚ. Ak sa zúčastnené strany dohodnú už tak, či onak, bolo by to pre spoločnosti a podnikateľov znesiteľnejšie než tvrdý Brexit. Žiadne z ponúknutých riešení, však spoločnostiam nezaručuje bezproblémový chod obchodu, práve naopak, pravdepodobne so sebou prinesú nové byrokratické prekážky, ktoré obchod výrazne obmedzia. Colné procedúry budú mať negatívny vplyv na spoľahlivosť zásobovacieho reťazca, keďže budú na hraniciach spomaľovať dopravu. Zatiaľ ani nevieme či sa bude znižovať clo, keďže sa rokovania medzi EÚ a Britániou naťahujú.

Colné odbavenie musíte mať už pred odoslaním zásielky

Pred dvoma rokmi sme založili tím expertov zameraných na Brexit, ktorých úlohou bude pomáhať našim zákazníkom udržať nepretržitú prepravu tovaru z a do Británie od roku 2021. Náš tím sa musel adaptovať a vytvoriť scenáre zabezpečujúce bezproblémovú prepravu tovaru, zodpovedajúce akémukoľvek politickému výsledku naťahujúcich sa rokovaní, vhodné pre každú možnú verziu Brexitu - od mäkkého po tvrdý. Vo Veľkej Británii a v Írsku sme zároveň zvýšili personálne stavy, aby sme dokázali udržať krok s väčšou mierou práce, týkajúcej sa colných odbavení. Naše nové IT technológie pomáhajú našim zákazníkom bezpečne a efektívne spravovať colné úkony. Aktívna účasť našich zákazníkov je však na zaručenie bezproblémového a bezpečného priebehu colných úkonov nesmierne dôležitá. Iba spoluprácou sa nám podarí optimalizovať snahy a splniť colné požiadavky tak, aby nenarušovali prepravnú sieť. Dôležitou súčasťou tohto procesu je dopredu skontrolovať, či zásielky spĺňajú všetky colné požiadavky na prepravu z a do Británie, aby sa predišlo neočakávaným zdržaniam na colnici. Koniec koncov, bezpečný chod našej prepravnej siete je pre nás a našich zákazníkov to najdôležitejšie.

Kľúčová je správna príprava

Je dôležité, aby ste sa poriadne pripravili, iba tak totiž nájdete to správne prepravné riešenie. Ponúkame vám zoznam najdôležitejších krokov, ktoré musíte podniknúť, aby ste nám pomohli efektívne riešiť vaše objednávky:

 • Požiadajte o číslo EORI (Registračné a identifikačné číslo hospodárskeho subjektu) v krajine, v ktorej chcete vykonávať colné úkony. O britské EORI číslo môžete požiadať na nasledujúcom odkaze: Kliknite tu pre okamžité podanie online žiadosti o EORI číslo. O číslo EORI v EÚ môžete požiadať na webových stránkach jednotlivých miestnych colných orgánov.
 • Vystavte komerčnú faktúru, ktorá obsahuje všetky relevantné colné informácie. Kľudne ju môžete zaslať na ktorúkoľvek pobočku DACHSER, kde vám ju radi skontrolujeme.
 • S obchodným partnerom sa dohodnite na obchodných podmienkach Incoterms. Všetky relevantné informácie o Incoterms nájdete tu.
 • Tu nájdete kód TARIC.
 • Číslo komoditnej tarify Spojeného kráľovstva nájdete tu.
 • Prosíme vás, aby ste nám zaslali kontaktné údaje vášho zákazníka (importéra) v cieľovej krajine, vrátane jeho mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, aby sme s ním mohli prejsť colné odbavenia.
 • Prosíme vás, aby ste od zákazníka (importéra) v Spojenom kráľovstve zistili, či je potreba prejsť zjednodušeným colným vyhlásením (Entry in the Declarant’s Records, EIDR) a či má vlastný odložený účet.
 • Použite iba taký baliaci materiál, ktorý spĺňa požiadavky štandardu ISPM 15. Relevantné informácie nájdete tu.
 • Dodržiavajte špecifické požiadavky, týkajúce sa etikety na niektorých produktoch. Relevantné informácie nájdete tu.
 • Poraďte sa s daňovým odborníkom o daňových požiadavkách v krajine vývozu/dovozu. Je to dôležité, najmä ak využívate obchodné doložky DDP a EXW.
Poznámka: Bez riadneho oprávnenia nemôžete manipulovať s vašimi colnými odbaveniami

Aby sme za vás dokázali riadne plniť colné procesy importu a exportu, potrebujeme povolenie na colné zastupovanie (CRA) alebo plnú moc (POA). Takéto povolenie vytvára právnu podstatu, ktorá nám umožňuje konať vo vašom menom pri jednaní s miestnymi colnými autoritami (zastupovanie hradíte vy).

Poznámka: Aby sa predišlo zdržaniam v preprave, prosíme vás, aby ste nám poslali CRA/POA do 1. januára 2021. Relevantné formuláre vám môžeme poskytnúť v jednej z pobočiek DACHSER.

Táto predbežná kontrola pomáha zabezpečiť prepravu vášho tovaru

Pri všetkých zásielkach kontrolujeme úplnosť dokumentácie potrebnej k colnému odbaveniu. Tak predídeme akémukoľvek zdržaniu a chýbajúcej dokumentácii. Aby sme mohli zabezpečiť vašu zásielku žiadame od vás:

 • Nasledujúce dokumenty: komerčnú faktúru/proforma faktúru, dodací list, baliaci list.
 • Aby ste sa uistili, že všetky dokumenty obsahujú všetky informácie potrebné pre colné odbavenie.
 • Nových zákazníkov ďalej žiadame, aby nám poslali kontaktné informácie importéra (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo). Dajte importérovi vedieť, že ho bude DACHSER kontaktovať.
DACHSER ponúka nasledovné služby:
 • Aby všetky colné procesy prebehli hladko, potrebné informácie a dokumenty od vás vyžiadame dopredu.
 • Výrazne sme zväčšili naše colné tímy v Spojenom kráľovstve a v Írsku, aby sme mohli riešiť vaše colné záležitosti.
 • Naplánovali sme náhradné prepravné trasy, vrátane zásielok do Írska, aby sme sa dokázali vyhnúť prípadným zápcham na hlavných ťahoch.
 • Používame nové, nami vyvinuté, IT technológie zabezpečujúce plynulý proces colného odbavenia.
 • Založili sme interný tím projektantov, vďaka ktorým dokážeme zvládnuť akékoľvek ďalšie úlohy týkajúce sa Brexitu.
 • Ak by ste potrebovali uskladnenie v Spojenom kráľovstve alebo EÚ, neváhajte kontaktovať jednu z pobočiek DACHSER. Podľa potreby ponúkame aj možnosť uskladnenia v colnom sklade.

Na nasledujúcich odkazoch nájdete užitočné informácie o hlavných témach a úlohách spojených s Brexitom:

Najnovšie informácie od vlád

Identifikačné čísla a medzinárodné štandardy

Usmernenia týkajúce sa etikiet a obalov tovaru

Brexit checklist PDF (0,07 MB)