Mediaroom

Naše priemyselné riešenia – logistika s pridanou hodnotou

V rámci organizačnej jednotky „Firemné riešenia, výskum & vývoj (CSRD)“ poskytujeme klientom riešenia na mieru, ktoré im poskytujú významnú konkurenčnú výhodu v ich odvetví. Naše štandardné služby kombinujeme s logistickými požiadavkami na jednotlivé priemyselné odvetvia. Ide o priemyselnú adaptáciu na najvyššej úrovni. 

Priemyselní špecialisti spoločnosti DACHSER Slovakia

Chem-Logistics
Viac
DIY-Logistics
Viac