Kariéra Mediaroom

Naše poradenstvo – na vyššiu efektívnosť v oblasti logistiky

Navrhovanie prispôsobených riešení dodávateľského reťazca presne podľa potrieb našich zákazníkov je základnou zručnosťou DACHSER Contract Logistics.  Na základe dôkladnej znalosti produktov, priemyslu a trhov naši odborníci navrhnú optimálne a trvalo udržateľné logistické modely pre vašu spoločnosť a zavedú ich do bežnej činnosti. Cieľom všetkých koncepcií je výrazne zlepšiť logistickú bilanciu našich zákazníkov.

Špičková logistika prostredníctvom inteligentných tokov tovaru

Naši odborníci sú s vami v každej etape projektu – od úvodných diskusií cez prenos projektov až po implementáciu a pravidelné činnosti. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam vyvíjajú štruktúrované procesy pre špičkovú logistiku. Takto navrhnuté systémové riešenia uvoľňujú viac času a personálnych zdrojov, ktoré môžete využiť v rámci svojho hlavného podnikania. Dáva vám to flexibilitu pri optimalizácii logistických procesov, nákladovej štruktúry a výkonnosti podniku. Tým sa zabezpečuje najvyššia úroveň efektívnosti a hospodárnosti, ako aj vysoká logistická výkonnosť.

Naši odborníci skúmajú celkový logistický obraz vašich tovarových tokov s cieľom vypracovať efektívne integrované riešenia. Spolupracujú s vami pri verejných súťažiach, optimalizujú už existujúce a navrhujú nové logistické koncepcie a výrobné procesy vašej spoločnosti.

Výhody nášho poradenstva: 

  • Inteligentná kombinácia vyskúšaných a osvedčených komponentov, ktoré dokonale zodpovedajú vašim individuálnym požiadavkám na logistiku 
  • Vysoko efektívne procesy s IT podporou v rámci globálneho dodávateľského reťazca
  • Profesionálne riadenie projektov
  • Efektívne globálne riadenie procesov v dodávateľskom reťazci