späť
Informácie o trhu Správy

Ženy by mali mať odvahu pracovať v oblasti, ktorú nepoznajú

Iveta Šurganová je stelesnením emancipácie a ukazuje, že mať kariéru a byť ženou sa navzájom nevylučuje. Je skúsenou manažérkou, ktorá vedie financie a administratívu v spoločnosti DACHSER. Aktívne podporuje rozvoj manažérskych a vodcovských talentov a ďalších talentovaných žien pri dosahovaní ich vysnívaných cieľov. V spoločnosti DACHSER našla zamestnávateľa, ktorý ponúka rovnaké príležitosti pre všetkých - bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti alebo vierovyznanie.

Iveta Šurganová, Manager Finance and Administration DACHSER Slovakia

Iveta nastúpila do spoločnosti DACHSER v roku 2013. V tom čase bolo jej úlohou prepojiť požiadavky prichádzajúce z centrály v nemeckom Kemptene s lokálnym slovenským prostredím a pripraviť spoločnosť na prechod na SAP. Implementácia SAP bola úspešne dokončená v roku 2014. Ako hovorí samotná Iveta: "Poviem vám pravdu, na začiatku to bola výzva, ako to všetko zvládnem, v segmente logistiky som sa ešte len orientovala. Okrem iného, bolo potrebné reštrukturalizovať pôvodný tím na moderný a dynamický, aby bol pripravený na prechod z miestnych účtovných a finančných štandardov na medzinárodné." Zvládnutie niekoľkých väčších projektov, dôvera a podpora nadriadených posunula Ivetu k povýšeniu na pozíciu Finančnej manažérky. V roku 2017 sa k riadeniu finančného oddelenia pridali aj oddelenie ľudských zdrojov, controlling, facility manažment, IT, oddelenie manažmentu kvality a marketing. Inými slovami, Iveta sa chopila príležitosti a ukázala to, čo by malo byť každému jasné, že ženy sú schopné líderky a patria do logistiky.

Tajomstvom jej úspechu je podľa jej slov okrem iného dobre zostavený tím, na ktorý sa môže spoľahnúť. „Nikdy nepodceňujte hodnotu dobrého tímu, úspešný nie je jednotlivec, ale skvelo zohratý tím.“ Kolegovia sú spoluautormi rôznych projektov na regionálnej úrovni. Aj tí, ktorí nie sú riadiacimi pracovníkmi sa tak môžu dostať k veľmi zaujímavým projektom. Ako hovorí Iveta: „Práve v tomto bode schopný líder dokáže identifikovať potenciálne talenty vo svojich tímoch. Tie v správne nastavenom prostredí dokážu v rámci spoločnosti ďalej rásť.“ DACHSER ako zodpovedný zamestnávateľ má ambíciu byť atraktívnym vo svojom segmente na Slovensku, čo je do istej miery spojené aj s dobrým marketingom spoločnosti. "Vydali sme sa na neľahkú cestu, ale verím, že dnešná tvrdá práca nám prinesie v budúcnosti vytúžené ovocie. Sama vnímam DACHSER ako veľmi úspešnú a stabilnú medzinárodnú spoločnosť, ktorá vytvára zdravé a atraktívne pracovné prostredie," dodáva Iveta Šurganová.

Okrem svojej pracovnej agendy v spoločnosti DACHSER Iveta podporuje aj rozvoj líderstva v organizácii prostredníctvom programov talent manažmentu a mentoring programu. Je zároveň aj členkou rôznych skupín po celom Slovensku, zameraných na mladé ženy, ktoré chcú nájsť svoju vlastnú cestu k úspechu v podnikaní a manažmente. Do svojej práce vkladá oveľa viac, než je potrebné, čo sa potom prejavuje i navonok. Koniec koncov, ako Iveta uzatvára: "Robím to, čomu verím a čo mi dáva zmysel. Považujem za potrebné zdieľať svoje skúsenosti a tým podporovať ľudí v dosahovaní vlastných úspechov."

Základom je neustále vzdelávanie zamestnancov

V súčasnosti po celom Slovensku pracuje 205 zamestnancov, najviac na pobočke v Lozorne. Každý nový zamestnanec prejde onboarding programom, aby sa ľahšie zorientoval a adaptoval v novom pracovnom prostredí. Stratégiou DACHSER je cielene rozvíjať zamestnancov v potrebných kompetenciách a v súlade s konceptom vzdelávania v jednotlivých životných cykloch zamestnanca.  Dobre pripravený zamestnanec tak môže ľahšie plniť svoje úlohy a prispievať k vysokým štandardom kvality poskytovaných služieb.  Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov prebieha na lokálnej i medzinárodnej úrovni a je súčasťou firemnej kultúry.

Iveta Šurganova vyštudovala odbor Manažment a Marketing na vysokej škole v poľskom Lodži.
Plynule hovorí po anglicky a poľsky a za základný pilier úspechu považuje svoju rodinu.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova