späť
Správy Tlačové správy

„Vzťah so zamestnancami a ich lojalita je to, čo robí DACHSER výnimočným“

Terajšia centrála spoločnosti DACHSER v Kemptene

Od spoločnosti jedného muža po globálneho hráča − za 90 rokov svojej histórie sa spoločnosť DACHSER stala medzinárodným lídrom v oblasti logistiky. Čo ale DACHSERu prinášala lojalita zamestnancov a štruktúra rodinnej spoločnosti? Dr. Andreas Froschmayer, riaditeľ korporátnej stratégie, rozvoja & PR v spoločnosti DACHSER to vysvetľuje.

DACHSER tento rok oslavuje 90 rokov. V akej dobe svojej histórie zaznamenala spoločnosť najväčší rast?

Prvá časť cesty spoločnosti DACHSER začala v roku 1930. Od tej doby sa firma postupne rozrastala, až do roku 1970, kedy sa DACHSER stal jedným z hlavných nákladných dopravcov v južnom Nemecku. V druhej etape vývoja spoločnosti, DACHSER zmenil prístup a stal sa z neho poskytovateľ komplexných logistických služieb. Od tej doby sa stali prioritou zberné služby, a nie čiastočné nakládky. Pravidlá pre riadenie systému neboli naplánované čisto podľa odchodových časov a prepravnej kapacity nákladných automobilov, ale aj v súlade s pevným časom príchodov. Zavedenie funkčného časového harmonogramu, ktorý zjednotil sieť, spolu s jasnou garanciou tranzitných časov, znamenalo „kultúrnu revolúciu". To zahŕňalo aj rozšírenie elektronického spracovania dát.

 Tretia etapa vývoja bola o systematickom riadení logistickej siete. Štvrtá éra sa zameriavala na prenikanie spoločnosti viac do Európy. V roku 1999 prevzala spoločnosť DACHSER jednu z popredných francúzskych logistických spoločností Transport GRAVELEAU. Týmto krokom bola konečne spečatená stratégia spoločnosti DACHSER pre rozvoj jednotného európskeho trhu ako „Euro-národného trhu". Akvizíciou spoločnosti Azkar v roku 2013, spoločnosť dospela k základnej úrovni rozvoja siete. Tá bola potom rozvíjaná ďalšími akvizičnými a integračnými projektmi. V piatej etape spoločnosť pracovala na svojej stratégii internacionalizácie. Šiesta sa zameriava na organizačný rozvoj, leadership a flexibilitu. Spoločnosť týmto spôsobom reflektuje zabezpečenie agility v širšom rámci zodpovednosti. S príchodom roku 2021 a novým CEO, ktorý nie je rodinným príslušníkom majiteľov spoločnosti − Burkhard ELING, dôjde k prehodnoteniu úlohy dozornej rady. Nezávislosť spoločnosti DACHSER ako rodinnej spoločnosti je tak zaistená aj pre budúce generácie.

Existuje nejaká špeciálna stratégia spoločnosti DACHSER, ktorá viedla k úspechu spoločnosti?

Spoločnosť DACHSER vyniká najmä vďaka svojim vzťahom s manažérmi a zamestnancami a ich lojalite. To je výsledkom podnikovej kultúry, ktorá vyrástla historicky a stále slúži ako štandard, ktorý funguje a je s každým zdieľaný. Poslanie a hodnoty spoločnosti, ktorými zamestnanci aj vo svojom živote riadia svoje rozhodovanie, determinujú ich každodennú prácu.

Aké výhody majú rodinné spoločnosti?

V rodinnej spoločnosti sa vrcholný manažment sústredí na dlhodobé ciele a nezaujímajú sa o krátkodobé zisky. To zaisťuje udržateľné zisky a stabilitu. Rodinná spoločnosť môže tiež lepšie vytvárať a zachovávať pracovné miesta, udržateľnú firemnú politiku a podnikovú kultúru, čo spoločnosť DACHSER odlišuje od ostatných verejných spoločností.

Rozhovor s: Dr. Andreas Froschmayer

Dr. Andreas Froschmayer je riaditeľom korporátnej stratégie, rozvoja & PR v spoločnosti DACHSER.

Ktorá generácia vedie v súčasnej dobe spoločnosť?

Súčasný generálny riaditeľ Bernhard Simon je vnukom zakladateľa spoločnosti. V roku 2021 sa ujme novej role predsedu dozornej rady a na jeho pozíciu nastúpi 1. januára 2021 Burkhrad Eling, súčasný finančný riaditeľ. Bude tak prvým výkonným riaditeľom mimo rodiny.

Ekonomika práve prechádza ťažkým obdobím. Ako sa spoločnosť DACHSER vyrovnáva s koronavírusovou krízou?

Spoločnosti DACHSER sa podarilo udržať celú sieť v prevádzke, takže zákazníci nezažili, ani nezažívajú žiadne obmedzenia služieb. Základom tohto úspechu je, že sme hneď v rannej fáze zaviedli dôkladné hygienické opatrenia, oddelenie zmien a dištančné pravidlá na všetkých našich pobočkách. Naši zamestnanci ich potom dôsledne dodržiavali, boli veľmi motivovaní a disciplinovaní. Včas sme tiež informovali našich subdodávateľov, že s nami môžu aj naďalej počítať, a v prípade potreby, že im môžeme ponúknuť formou rady alebo nejakých opatrení pomoc na zabezpečenie ich likvidity.

 

Bola spoločnosť DACHSER schopná uplatniť skúsenosti z iných kríz?

Rozhodne. Z veľkej hospodárskej a finančnej krízy v rokoch 2008 − 2009 vieme, že logistika a najmä spoločnosť DACHSER ako rodinná firma je v ťažkých časoch miestom stability a istoty. Berieme vážne zodpovednosť za našich zákazníkov, zamestnancov a prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Takto sme prekonali krízu pred viac ako desiatimi rokmi a hodláme to tak urobiť aj tentoraz.

Veľmi Vám ďakujeme za Váš čas na rozhovor.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova