späť
Správy Tlačové správy

Logistické partnerstvá a spoločný rast v oblasti kontraktnej logistiky

Skladové riešenia v 177 lokalitách slúžia viac ako 1 430 zákazníkom po celom svete.

Víno a liehoviny nie sú jediným odvetvím, v ktorom existuje dopyt po skladovaní a individuálnych službách s pridanou hodnotou. Kontraktná logistika DACHSER poskytuje riešenia a spĺňa širokú škálu požiadaviek zákazníkov. Rozhovor s Alexander Tonn, riaditeľom pre podnikovú kontraktnú logistiku v spoločnosti DACHSER.

Pán Tonn, ako kontraktná logistika vytvára pridanú hodnotu?

Kontraktná logistika je o integrovaných riešeniach. Kombinujeme prichádzajúcu a odchádzajúcu dopravu so špecializovaným skladovaním a službami s pridanou hodnotou na mieru. Naším cieľom je využiť túto inteligentnú kombináciu služieb na optimalizáciu nákladov našich zákazníkov. DACHSER do toho investoval značnú sumu. Napríklad za posledných päť rokov sa počet paletových miest zvýšil o 22 percent – na 2,4 milióna. To, či obchodné a priemyselné spoločnosti využívajú externé služby v oblasti skladovania, a dokonca v akom rozsahu, sa v jednotlivých odvetviach líši a čiastočne závisí od vývoja na trhu.

Ako vyvažujete individuálne riešenia so štandardnými službami, ktoré sú potrebné pre veľké zberné siete?

Tieto služby si navzájom neodporujú. Naša sila spočíva v našom štandardnom portfóliu: s existujúcimi skladovými riešeniami v 177 lokalitách siete DACHSER, ktoré slúžia viac ako 1 430 zákazníkom po celom svete, môžeme stavať na komplexnom spektre osvedčených procesov. Približne 60 až 80 percent krokov v každom procese je rovnakých. Zvyšok tvoria vyššie uvedené služby s pridanou hodnotou na mieru alebo časť procesov súvisiacich s prijatým a odoslaným tovarom. Tu, naši odborníci na plánovanie a prevádzku využívajú svoje odborné znalosti na úpravu procesov pred ich integráciou do nášho systému riadenia skladu Mikado a ich optimalizáciou − to všetko v záujme našich zákazníkov.

Na aké odvetvia sa DACHSER zameriava v rámci kontraktnej logistiky?

Zameriavame sa na odvetvia a produkty, v ktorých sme si už vybudovali odborné vedomosti a komplexné poznatky, a to v rámci našich európskych sietí pozemnej dopravy, ako aj leteckej a námornej logistiky. Naša obchodná línia Food Logistics je určená pre obchodné a priemyselné spoločnosti v potravinárskom priemysle pre chladený aj nechladený tovar, zatiaľ čo naša ďalšia obchodná línia European Logistics slúži zákazníkom v iných odvetviach, ako je rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG) a tovar dlhodobej spotreby (DCG), nehovoriac o DIY-Logistics, Chem-Logistics a elektronike.

Veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor s: Alexander Tonn

Alexander Tonn je riaditeľ pre podnikovú kontraktnú logistiku v spoločnosti DACHSER. 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova