Iveta Šurganová sa stala novou regionálnou finančnou riaditeľkou v DACHSER pre juhovýchodnú Európu

Spoločnosť DACHSER vytvorila v rámci reštrukturalizácie riadenia celého regiónu novú pozíciu regionálneho Finančného riaditeľa pre juhovýchodnú Európu, pod ktorého spadá centrum zdieľaných služieb pre administratívne oddelenia. Do tejto funkcie bola k 1. 1. 2022 vymenovaná Iveta Šurganová, ktorá v DACHSER Slovakia mala dovtedy na starosti finančné oddelenie, oddelenie ľudských zdrojov, controlling, facility manažment, IT, oddelenie manažmentu kvality a marketing.

Iveta Šurganová, Regional Finance Manager South East Europe, DACHSER Slovakia

Iveta Šurganová pôsobí ako Regional Finance Manager SEE (zahrňuje Maďarsko, Slovensko a Rumunsko) od 1. januára 2022. Spolu s Romanom Stoličným, regionálnym manažérom DACHSER pre juhovýchodnú Európu, tak budú budovať a rozvíjať existujúce pobočky v regióne juhovýchodnej Európy.  

Rozhodnutie o vytvorení tejto pozície sa formovalo pomerne dlho. Je to zmena v prístupe k riadeniu spoločnosti z regionálneho pohľadu. Roman Stoličný úspešne prepojil jednotlivé krajiny a našiel synergie k rozvoju regiónu. „Keď som sa rozhodovala, či túto ponuku prijmem ovplyvňovali ma tri hlavné faktory: Prvým bola moja rodina – spoločne sme rozhodli či do toho ideme. Druhým bol šéf regiónu p. Stoličný – pracujeme spolu už veľa rokov a tak viem, že sa môžem na neho spoľahnúť a sme dobrý tandem. Tretím faktorom boli moji skvelo zohratí ľudia na Slovensku – budem s nimi tráviť omnoho menej času, avšak som presvedčená, že to perfektne zvládnu,” hovorí Iveta Šurganová.

Zjednotenie celého regiónu bude vyžadovať hlboké pochopenie fungovania manažmentu jednotlivých štátov a vybudovanie kvalitných štruktúr. Iveta Šurganová dodáva: „Nepochybne je to náročná úloha, ale veľmi sa na to teším. Prvé kolo stretnutí s kolegami v krajinách som už absolvovala. Zmeny takéhoto charakteru sú pre manažment  náročné a preto je pre mňa dôležité, aby som v prvom rade pochopila potreby krajín a následne priniesla také riešenia, ktoré pomôžu krajine v ďalšom raste a budú v súlade s regionálnou stratégiou.“

Nové výzvy

Hlavnou úlohou Ivety Šurganovej bude vybudovať organizačnú štruktúru share service centra, vrátane jednotných štandardov, transparentnosti a homogénnejšieho prístupu v celom regióne. Manažérsky sa bude v regióne SEE venovať: financiám, ľudským zdrojom, riadeniu IT, komunikácii a PR, nákupu, Corporate Governance – teda vnútornému systému riadenia organizácie a zmluvným vzťahom, GDPR a Compliance.

„Všetci Ivete prajeme, aby bol ďalší rozvoj riadenia v rámci tohto regiónu pod jej vedením aj naďalej úspešný. Ide o náročnú úlohu, ale verím, že sa ho Iveta zhostí so starostlivosťou a odhodlaním sebe vlastným. Už v minulosti preukázala, že je ako manažérka schopná zhostiť sa náročných úloh a doviesť ich do úspešného konca, takže nepochybujem, že aj tu sa jej bude dariť,“ uzatvára Roman Stoličný.

Iveta Šurganová vyštudovala odbor Manažment a Marketing na vysokej škole v poľskej Lodži. Plynule hovorí po anglicky a poľsky. V spoločnosti DACHSER pracuje od roku 2013. V tom čase bolo jej úlohou prepojiť požiadavky prichádzajúce z centrály v nemeckom Kemptene s lokálnym slovenským prostredím a pripraviť spoločnosť na prechod na SAP. Implementácia SAP bola úspešne dokončená v roku 2014. Zvládnutie niekoľkých väčších projektov, dôvera a podpora nadriadených posunula Ivetu k povýšeniu na pozíciu Finančnej manažérky. V roku 2017 sa k riadeniu finančného oddelenia pridali aj oddelenie ľudských zdrojov, controlling, facility manažment, IT, oddelenie manažmentu kvality a marketing.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova